Nu uit: "Het poldermodel - een kat met negen levens"

Publicatiedatum: 16/06/2020
Tags: Medezeggenschap - Arbeidsverhoudingen - Overig
Auteur: Evert Smit

Het boek "Het Poldermodel - een kat met negen levens" wordt donderdag 18 juni 2020 gepresenteerd bij het webinar over de tussenbalans van het cao-overleg met Zakara Boufangacha (FNV) en Raymond Puts (AWVN). Het boek verschijnt naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) in 2018. De redactie was in handen van Marc van de Meer (Universiteit van Tilburg), Evert Smit (Basis & Beleid) en Laurens Harteveld (AWVN), allen bestuursleden van de NVA.

Het 'poldermodel' heeft ons veel goeds gebracht. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en overheid slaagden er telkens weer in door samenwerking en overleg crises te overwinnen en voor maatschappelijke stabiliteit te zorgen. Tegelijkertijd klinkt er kritiek op de ‘stroperigheid’ van het overlegstelsel en is er sprake van erosieverschijnselen. In de jubileumbundel geeft een keur van toonaangevende auteurs vanuit werkgevers en bonden, wetenschap en beleid tezamen een caleidoscopisch beeld van de historische achtergrond, de actuele stand van zaken en een blik op de toekomst van het overlegstelsel. De coronacrisis kon daarbij nog niet ingecalculeerd worden. Hopelijk kan het poldermodel wederom zijn waarde bewijzen voor de ontwikkeling van een duurzaam en sociaal innovatief toekomstpersperspectief.

De leden van de NVA wordt het boek toegestuurd. Voor niet leden is het boek verkrijgbaar voor €20,- (inclusief verzendkosten). U kunt dit bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL09 INGB 0001 5838 68, t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, waarna het boek aan u toegezonden zal worden.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten