Symposium 25 jaar WOR voor de overheidssector

Publicatiedatum: 16/10/2020
Tags: Medezeggenschap - Wetgeving - Arbeidsverhoudingen
Auteur: Angélique van de Velde

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de WOR voor de overheidssector is ingevoerd. Om daar aandacht aan te besteden wordt op 26 november a.s. een symposium gehouden over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid.

Tijdens dit symposium zal een onderzoek gepresenteerd worden naar 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Dit onderzoek is gedaan door leden van de werkgroep medezeggenschapsrecht van Verenging voor Arbeidsrecht.

De voorzitter van die werkgroep, Loe Sprengers, zal de resultaten van het onderzoek presenteren. Daarnaast worden een aantal OR-leden geïnterviewd en is er een paneldiscussie.

Het symposium vindt plaats in het SER-gebouw. Vanwege de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om die bijeenkomst in het SER-gebouw bij te wonen. Daarom wordt er een live-stream verbinding gemaakt, zodat het mogelijk is voor iedere belangstellende om digitaal aan het symposium deel te nemen.

Mocht u belangstelling hebben om digitaal aan het symposium deel te nemen kunt u zich inschrijven via https://www.mrinopleidingen.nl/invloed-medezeggenschap/

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten