Jaaroverzicht Basis & Beleid 2021

Publicatiedatum: 17/12/2021
Auteur: Reinier Hoogendorp

De dominante invloed van Corona op het werk was ook in 2021 groot. Ongeacht welke variant het was. Hoewel we in en rond de zomer even terug in de tijd konden, zijn veel bedrijven en sectoren geraakt door de maatregelen.
Voor Basis & Beleid is de impact beperkt gebleven. Natuurlijk zouden we liever met onze collega’s en opdrachtgevers live om tafel zitten. Maar we zijn ook dankbaar zijn dat we ons werk vanachter een scherm konden blijven uitvoeren. Zoals gebruikelijk blik ik terug op de ontwikkelingen bij Basis & Beleid en onze dienstverlening in het afgelopen jaar.

Medezeggenschap

Bijna 150 ondernemingsraden (OR's) en een enkele personeelsvertegenwoordiging (PVT) ondersteunden we in 2021. Van grote, internationaal opererende concerns, en (PVT’s) van kleinere bedrijven. We zijn er voor iedereen. In de meeste opdrachten vroeg de OR ons om een gedegen inhoudelijke beoordeling van bijvoorbeeld een reorganisatie, overname of aanpassing van het beoordelingsbeleid. De OR wil dan weten of het nodig is en of het klopt. Wij geven dat antwoord. Steeds meer OR’s laten zich ook na een reorganisatie door ons ondersteunen in hun ontwikkeling en professionalisering. We begeleiden ze met het maken van afspraken met de directie om de gevolgen van de plannen van de directie op te vangen. Of we organiseren een gerichte training of werksessies waarin we de proactieve rol van de OR bespreken, zodat die beter invloed kan uitoefenen op de strategie en financiële performance van de organisatie. Zo voorkomen we dat OR’s overvallen worden door nieuwe reorganisaties en andere voorgenomen besluiten, maar ook echt proactief invloed uit kunnen oefenen op het organisatiebeleid.

Duurzame Inzetbaarheid

Dit jaar hebben we weer een mooie bijdrage mogen leveren om Werkend Nederland een beetje duurzamer inzetbaar te maken. We voerden diverse sectoranalyses uit onder de MDIEU-regeling. Onder andere in de schoonmaak, het beroepsgoederenvervoer, schildersbedrijven, waterschappen en de bakkerijsector.
Natuurlijk zorgen we dat een analyse goed op papier staat en dat sectoren met de rapportage subsidie kunnen aanvragen bij het Ministerie van SZW. Belangrijker vinden we dat partijen inzicht krijgen in de ontwikkelingen en knelpunten in de sector, welke interventies ze kunnen laten aansluiten op die ontwikkelingen, en hoe.
In veel sectoren komen sociale partners tot de conclusie dat er in bepaalde mate sprake is van zwaar werk, maar natuurlijk ook van schaarste aan vakmensen. Dan zal men naast interventies gericht op de eigen regie van medewerkers en vitaliteit, vooral ook moeten kijken naar de mogelijkheden om het werk zelf duurzaam te organiseren en de kwaliteit van het werk te verhogen. Wij vinden het belangrijk dat organisaties aandacht geven aan beiden. Daar gaan we in 2022 vol enthousiasme mee door. Zowel voor sectoren als voor bedrijven.

Onderzoek en Cao-advies

Basis & Beleid is goed in het uitvoeren van onderzoek in een meerpartijen-omgeving. Naast een gedegen methodologische aanpak hebben we, gedreven door de inhoud (hoe zit het nou echt?), een scherp oog voor (arbeids)verhoudingen. Zo kunnen we, met vertrouwen van alle partijen, meewerken aan veranderingen waar iedereen achter staat.
Ook in 2021 hebben we weer een aantal leuke opdrachten mogen uitvoeren. Zo hebben we in de sector vervoer een update gegeven aan onze arbeidsvoorwaardenvergelijker. Daarmee vergelijken we de waarde van diverse cao’s. We kijken daarbij niet zozeer wat het werkgever kost, maar wat het werknemer oplevert.
Met de schaarste op de arbeidsmarkt verwachten we dat het voor sectoren en bedrijven steeds belangrijker wordt dat inzicht te hebben. Ook konden we van meerwaarde zijn in diverse werkgroepen rondom aanpassing van de cao, complexe roosterwijzigingen of aanpassingen van het belonings- en beoordelingsbeleid. De rol die we daarin aannemen varieert van inhoudelijk expert, tot procesbegeleider, liaison of kwartiermaker. 

Het team

Collega’s Loek Vis en Frank Hendriks gingen in maart met (pre)pensioen. Samen hadden zij meer dan 35 jaar advieservaring bij Basis & Beleid. Een aderlating, maar hierdoor konden we ook Philip le Clerq en Reinier Stroo aan ons verbinden. Twee enthousiaste professionals. Reinier heeft ruime ervaring in het domein van sociale partners, arbeidsvoorwaarden en cao’s. Philip heeft ruime ervaring in o.a. organisatieontwikkeling en verandermanagement en geniet van de constructieve dialoog tussen partijen met verschillende belangen én met een gemeenschappelijk doel. 

In november is het team verder versterkt met Aafke Luimstra en Marjolein Stoker. Beiden hebben ruime ervaring als HR-professional en (HR)-directeur en delen de passie voor Duurzame Inzetbaarheid. Met hen aan boord kunnen we onze dienstverlening versterken en uitbreiden. In 2021 vierde Basis & Beleid alweer haar 30ste verjaardag. Vanwege de omstandigheden vierden we het sober. Het plan is dit in 2022 alsnog te kunnen vieren.

Vooruitblik 2022

De pandemie, en het effect daarvan, blijft onvoorspelbaar. Begin 2021 leek het erop dat arbeidsvoorwaarden in veel bedrijven onder druk kwamen te staan. We kregen steeds meer signalen dat OR’s werden gevraagd in te stemmen met een versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Eind 2021 is er volop schaarste aan vakmensen en willen bedrijven zich met goed en aantrekkelijk werkgeverschap onderscheiden. Dat merken we in de aandacht voor duurzame inzetbaarheid en passende arbeidsvoorwaarden. De economie draait goed en de vooruitzichten zijn positief. Tegelijkertijd is er een enorme klimaattransitie gaande, nemen wereldwijd geopolitieke spanningen toe en is de inflatie torenhoog. Het zijn onvoorspelbare tijden, maar Basis & Beleid heeft vertrouwen in de toekomst. We staan voor u klaar. Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat.

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2022

Reinier Hoogendorp
Directeur & organisatieadviseur

 

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten