Corona: inzicht in cijfers voor ondernemingsraden essentieel!

Publicatiedatum: 14/05/2020
Tags: Medezeggenschap - Financieel

Corona hakt er stevig in. Het raakt de gezondheid van mensen, maar het test ook de financiële gezondheid van bedrijven. De komende periode zal er dan ook veel creativiteit gevraagd worden aan bedrijven om de crisis te overleven, op korte én langere termijn. Hier ligt ook een belangrijke uitdaging voor ondernemingsraden, die de ambitie hebben om ook hun deskundigheid tijdig in te zetten in het overleg met de bestuurder en zich niet in een defensieve rol willen laten drukken.

Er liggen nieuwe voorstellen voor een steunpakket van de regering waarbij de OR mogelijk een rol gaat spelen, omdat er nu wel ontslagen mogen vallen tijdens de steunperiode.

Bij de ambitie van de OR om daadwerkelijk invloed te hebben, hoort ook inzicht in cijfers: geen uitzicht zonder inzicht. Inbreng van de OR zal ook afgewogen dienen te worden tegen de financiële gezondheid van het bedrijf. Zijn we een financieel solide bedrijf dat nog een stootje kan hebben? Kunnen we nog voldoen aan onze betalingsverplichtingen op korte termijn? Wat zijn de rendementsverwachtingen voor de komende periode en op langere termijn? De financiële gezondheid van een bedrijf is voor een groot deel bepalend voor de keuzevrijheid van bedrijven de komende periode. Inzicht in de financiële conditie van het bedrijf is dan ook essentieel voor een OR.

Ondersteuning op maat

Basis & Beleid kan de OR op verschillende manieren ondersteunen:

Er is de mogelijkheid voor een financiële quick scan van een halve dag (4 uren; € 800,-). Hierbij wordt inzicht gegeven in de financiële gezondheid van het bedrijf via een schriftelijke en mondelinge (digitale) terugkoppeling naar de OR.

Bij  aangekondigde adviesaanvragen kunnen we contra-expertise voor de OR doen, gericht op de nut en noodzaak van bijvoorbeeld een reorganisatieplan en waar gewenst ook strategische en/of proces begeleiding van de OR in het traject bieden. Hiervoor maken we een offerte op maat.

Steeds vaker worden we door klanten ook benaderd voor kortere consulten: even sparren, even tegenlezen of een reactie schrijven. Dan hebben we het niet over dagen, maar over ‘uren’, te kort om hiervoor steeds offertes op te stellen. Voor deze vorm van dienstverlening hebben we advies op afroep via een strippenkaart. Een afgesproken aantal uren die voor diverse vragen over lopende zaken kunnen worden gebruikt.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten