Simone van Houten

Een goede dialoog tussen alle stakeholders in een organisatie is een belangrijke basis voor een goede organisatie. Ik mag daar op verschillende manieren aan meewerken.

Als eerste via ondernemingsraden, zij leveren een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming in een organisatie, maar dat gaat niet vanzelf. In de bijna 20 jaar die ik werk met ondernemingsraden, heb ik er veel mogen begeleiden als adviseur en trainer. Als OR voorzitter mocht ik dat ook drie jaar zelf in de praktijk brengen.

Daarnaast in trajecten rondom duurzame inzetbaarheid, hoe houdt je de organisatiedoelen en de inzetbaarheid van medewerkers beide duurzaam in balans? Een aanpak die dialoog faciliteert, en tegelijkertijd op inhoud een bijdrage levert, is voor mij een mooie manier van werken die resultaten oplevert.

Verder houdt ik me ook op een algemener niveau bezig met arbeidsverhoudingen, door in sectoren onderzoek te doen voor sociale partners, om zo de toekomst van de sector voorbereid en met een goede strategie tegemoet te kunnen zien. Daarnaast door onderzoek naar medezeggenschap te stimuleren en daar waar mogelijk zelf te doen.

Geniet van

Op steeds meer gebieden die te maken hebben met arbeidsverhoudingen mag ik een bijdrage leveren. De diversiteit van mijn werk maakt dat ik de ene keer weer trots ben op wat een ondernemingsraad met hulp bereikt heeft voor de collega’s, een andere keer dat ik heel tevreden ben over een rapport dat bijdraagt aan meer inzicht in complexe materie en een basis biedt voor verdere plannen. En steeds vaker dat een werkgroep, stuurgroep en medewerkers een stap dichter bij duurzame inzetbaarheid zijn gekomen

Expertise

Medezeggenschap: strategische vraagstukken, contra expertise bij fusie/overname, reorganisatie/inkrimping, strategische begeleiding van de OR bij complex advies of instemmingsaanvragen, relatie OR en Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT).
Onderzoek: voor sociale partners in sectoren en naar medezeggenschap.
Duurzame inzetbaarheid: trajecten voor sociale partners.

CV

  • Organisatieadviseur Basis & Beleid
  • ​Trainer en adviseur SBI Formaat, sector industrie en communicatie/schrijftrainingen, voorzitter OR SBI Formaat
  • Lid bestuur (secretaris) SOMz (stichting onderzoek medezeggenschap)
  • Postacademische opleiding Management en Organisatie, TIAS Businessschool Tilburg
  • Docent en onderzoeker Universiteit Utrecht
  • Sociale en organisatiepsychologie, RijksUniversiteit Groningen

Publicaties

  • Experimenteren in medezeggenschap, Evaluatie van vernieuwingsprojecten in medezeggenschap, 2019. Basis & Beleid en AIAS HSI  (link).
  • OR benut rechten niet optimaal, 2016. Zeggenschap 2-2016. (PDF artikel).
  • SBI Formaat MonitOR 2015-2016, alle uitkomsten van het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland.
  • OR Insight 2012-2013, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap, 2013. Performa Uitgeverij.

06-58799090

simonevanhouten@basisenbeleid.nl