Michiel van der Put

It takes two to tango. Een bestuurder die niet luistert naar zijn medewerkers zal niet slagen in zijn missie, want de beste ideeën over productiviteit en organisatie leven doorgaans op de werkvloer. Medezeggenschap kan een belangrijke rol vervullen in het versterken van organisaties, maar er moet wel sprake zijn van kwaliteit en gelijkwaardigheid. Ik help organisaties met het voeren van de dialoog en begeleid de ondernemingsraad waar nodig op inhoud. Als jurist, OR-trainer en organisatiedeskundige kijk ik constructief kritisch naar nut en noodzaak van een voorgenomen maatregel en het beoogde effect ervan. Ik heb gezien dat door medewerkers vroegtijdig te betrekken in het besluitvormingsproces zelfs impopulaire maatregelen kunnen rekenen op voldoende draagvlak. Door mijn dicht-op-de-huid benadering weet ik wat er leeft onder de mensen en ben ik in staat om (positieve) krachten met elkaar te verbinden. In het verlengde van medezeggenschap houd ik me bezig met duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij mijn interesse vooral ligt bij het vergroten van zelfredzaamheid in combinatie met stimulerende arbeidsvoorwaarden.

Geniet van

Complexe besluitvormingsprocessen terugbrengen tot de essentie: mensen met verschillende belangen die elkaar uiteindelijk kunnen vinden in haalbare en werkbare oplossingen. Ik geniet van organisaties die wendbaar zijn en respectvol omgaan met tegenspraak. Een stevig gesprek op inhoud verdient daarbij de voorkeur boven het vermijden van conflicten omwille van de goede vrede.

Expertise

Adviseren bij reorganisatietrajecten, overname en fusies, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en inrichting van medezeggenschap. Ervaring binnen de bouwbranche, industrie, media, ICT en zakelijke dienstverlening. Begeleiden van veranderingstrajecten rond duurzame inzetbaarheid. Trainen en coachen van ondernemingsraden en managementteams in de medezeggenschapspraktijk.

CV

Organisatieadviseur Basis & Beleid
Trainer en adviseur medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid (eigen bedrijf)
OR trainer
Hoofd Arbeidszaken bij Siemens Nederland N.V.
Interim bedrijfsjurist (eigen bedrijf)
Commercieel directeur bij Adecco
Bedrijfsjurist bij Dura Vermeer