Over ons

Medezeggenschap

Een bedrijf floreert met betrokken en actief meedenkende medewerkers. Vanuit die overtuiging werken wij als adviseurs van Basis & Beleid voor ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners. Elke adviseur heeft zijn eigen achtergrond en expertise. Wat we delen is de aandacht voor het belang van de medewerkers, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Kern van onze aanpak is om in overleg met alle belanghebbenden te komen tot duurzame oplossingen met draagvlak.

Gedegen op inhoud, bedreven in het proces

U heeft advies nodig op financieel, organisatiekundig, juridisch of op HR-gebied? Wij vormen een team waarin al deze disciplines zijn vertegenwoordigd. We leveren zo een inhoudelijke bijdrage aan de vragen waarvoor u als onze opdrachtgever antwoorden zoekt. Van de beoordeling van de bedrijfseconomische noodzaak van een reorganisatieplan tot het ontwikkelen van instrumenten voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tegelijkertijd zijn we zeer bedreven in het omgaan met arbeidsverhoudingen en zorgen we voor praktische ondersteuning van onze klant.

Een team van professionals

Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV bestaat uit een team van op elkaar ingespeelde professionals. De wortels van ons bureau liggen in de vakbeweging. Het bureau is opgericht vanuit de behoefte aan een betrouwbaar en onafhankelijk organisatieadviesbureau, dat oog heeft voor de belangen van werknemers. 

Meer weten of advies of begeleiding nodig? Neem dan  contact op met ons secretariaat.

Geen beleid zonder basis,
Geen basis zonder draagvlak,
Geen draagvlak zonder betrokkenheid,
Geen betrokkenheid zonder participatie.