Financiële Quick Scan

Nieuwe cijfers, wat betekenen die??

Regelmatig krijgt u als OR de financiële gegevens toegestuurd. Maar betekenen ze ook bloei? 

Basis & Beleid verzorgt op aanvraag een bedrijfsspecifieke Financiële Quick Scan voor zijn klanten. Immers, door onze klantrelatie beschikken we reeds over kennis van het bedrijf en de branche.  

Inzicht in cijfers is essentieel voor OR’s. Zonder inzicht wordt het uitzicht belemmerd. Cijfers vormen de thermometer voor het bedrijf. Net alleen de ‘temperatuur’ is van belang, maar ook de ontwikkeling daarvan. Gaat de temperatuur omhoog of omlaag?

De cijfers laten bijvoorbeeld ook zien of eerdere reorganisaties het gewenste effect hebben gehad of dat een volgende ingreep te verwachten is. Dat is van belang voor OR’s die daadwerkelijk proactief willen opereren en niet willen wachten op een volgende adviesaanvraag. Een kritische betrokken OR kan vaak ontwikkelingen zien aankomen en daarop tijdig inspelen.

In een halve dag lopen we samen met de OR door de cijfers van het eigen bedrijf met:

  • Toelichting van begrippen uit de Balans en Resultatenrekening.
  • Wordt het bedrijf financieel gezonder: “hebben we voldoende weerstand?”
  • Hoe ontwikkelt de liquiditeitspositie zich: “kunnen we beter aan onze korte termijn verplichtingen voldoen?"
  • Hoe verloopt de rendementsontwikkeling: “maken we meer of weer winst en zo ja, voldoende?”
  • Steeds zullen we ook de kanttekeningen benoemen bij het voorlopige oordeel.
  • Vertaling naar:
    - een voorlopig oordeel.
    - vragen voor de controller.

De bijeenkomst kan zowel voor de gehele OR als voor een financiële commissie verzorgd worden. We zien het als een uitdaging om de cijfers voor iedereen inzichtelijk te maken. We gaan ervan uit dat we tijdig over de meest actuele jaarrekening kunnen beschikken. Vertrouwelijkheid is uiteraard geborgd.

Voor het aanbod kunt u gebruik maken van uw scholingsrecht. De bijeenkomst kan zowel incompany als extern plaats vinden op een door u gewenst tijdstip.

De prijs voor uitvoering en voorbereiding bedraagt € 1.600,- exclusief btw en eventuele accommodatiekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.