OR-training

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR artikel 18) heeft de OR recht op minimaal 5 dagen training. Tijdens een OR-training kan het team van OR-leden zich scholen op het gebied van inhoud en vaardigheden om de medezeggenschap verder te ontwikkelen. De groei en bloei van de medezeggenschap draagt op zijn beurt bij aan goede arbeidsverhoudingen binnen de onderneming en aan het functioneren van de onderneming in al zijn doelstellingen, zowel in financieel als in sociaal opzicht. Een organisatie die het belang van goede medezeggenschap onderschrijft, ziet de uitgaven voor OR-training niet als kosten, maar als investering.

OR-training door Basis & Beleid

De adviseurs van Basis & Beleid worden veel door ondernemingsraden ingeschakeld bij adviesaanvragen, om als extern deskundige nut en noodzaak van voorgenomen maatregelen te onderzoeken. We hebben daarom niet alleen theoretische, maar ook veel praktische kennis en ervaring. Dit is een goede basis voor het geven van een OR-training. Juist door die koppeling van theorie en praktijk spreken cursisten eerder van werkbijeenkomsten dan van trainingen.

Een greep uit ons thematisch aanbod aan OR-training:

Waarom Basis & Beleid voor OR-training?

  • Visie: overtuigd van de toegevoegde waarde van een OR voor een organisatie
  • Expertise: economen, juristen, arbo- en organisatiedeskundigen
  • Grote ervaring met medezeggenschap en gevoel voor arbeidsverhoudingen
  • Directe koppeling van theorie en praktijk

Locatie

De bijeenkomst kan zowel intern als extern gegeven worden en kan één of meerdere dagdelen betreffen.

Contact

Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.