Private equity

Kabinet wil positie OR bij overname door private-equity versterken

Het kabinet wil de speelruimte voor private-equity ondernemingen inperken en de positie van de ondernemingsraad bij overnames versterken. Dit heeft het in een brief (21 december 2015) aan de Tweede Kamer laten weten. De brief van minister van Financiën Dijsselbloem is een reactie op het initiatiefvoorstel van de PvdA-kamerleden Nijboer en Groot over dit onderwerp.

De aanleiding voor het initiatief van de Kamerleden was de maatschappelijke onrust over excessen bij overnames door private-equity-investeerders. Deze ontstaan als dit type ondernemingen zich uitsluitend richt op het kortetermijnbelang van de aandeelhouders, ten koste van het langetermijnbelang van de onderneming en van andere belanghebbenden, waaronder de werknemers. Bij overnames door durfinvesteerders worden de overgenomen bedrijven vaak opgezadeld met hoge schulden, wat ze zeer kwetsbaar maakt voor tegenslagen. Bovendien wordt ook de fiscus benadeeld, omdat er mazen in de wet zijn die de mogelijkheid bieden om de rente op de schulden af te trekken van de belasting. Uitgeversconcern PCM, recyclingbedrijf van Gansewinkel en winkelketens HEMA en V&D zijn ondernemingen die met dergelijke overnames te maken hebben gehad.

Volgens het kabinet zijn er geen aanwijzingen dat de sector gekenmerkt wordt door excessen. Ook is er al wetgeving om zulke excessen te voorkomen. Maar het erkent wel dat er problemen zijn. In de eerste plaats onderkent Dijsselbloem dat er mazen zitten in eerder ingevoerde wetgeving ter beperking van de fiscale aftrekbaarheid van rente bij bovenmatige financiering. Deze wil hij gaan repareren, met name omdat hij verwacht dat er een preventieve werking van uit gaat.

Een tweede belangrijk voornemen is versterking van de positie van de OR bij overnames. De minister vindt dat de OR al veel mogelijkheden heeft om inzicht te krijgen in, en invloed uit te oefenen op, een bedrijfsovername. Toch blijkt de OR niet altijd effectief op te kunnen treden. Dit kan liggen aan onderbenutting van de mogelijkheden die de OR heeft of aan het feit dat de betrokken partijen de rechten van de OR niet respecteren. Het kabinet onderkent dat er ook sprake kan zijn van onvoldoende wettelijke mogelijkheden. Het kabinet gaat daarom onderzoeken op welke wijze de positie van de OR bij overnames, in het bijzonder bij bijzondere financieringsconstructies, versterkt kan worden. Bovendien denkt het kabinet er over na de OR de bevoegdheid te geven om zelfstandig en rechtstreeks informatie in te winnen bij de accountant die de jaarrekening controleert. Hoewel het kabinet ook dit verder wil onderzoeken, lijkt het er sterk op dat men met voorstellen hiervoor zal komen.

OR advies:

  • Analyseer bij overname door een investeringsmaatschappij de gehanteerde financieringsconstructies. Aarzel niet om hiervoor externe deskundigheid in te huren.
  • Realiseer je dat het informatierecht van de OR bijzonder sterk is: de bestuurder dient alle informatie die de OR voor het vervullen van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft te verstrekken.

WOR-links: