Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden

Arbeidsvoorwaarden, pensioen en arbeidstijden zijn belangrijke onderwerpen binnen veel organisaties. Gedeeltelijk vallen ze onder het instemmingsrecht. Het zijn thema’s waar vakbonden en werkgevers een rol spelen. Het is niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de sociale partners ophoudt en die van de ondernemingsraad begint. Het zijn complexe thema’s die voor medewerkers vaak moeilijk te doorgronden zijn, maar waarvan men wel vindt dat het goed geregeld moet zijn. Voor veel ondernemingsraden een uitdaging om daar invulling aan te geven.

Arbeidsvoorwaarden en beloning

Arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en andere thema’s die onder het instemmingsrecht vallen, staan regelmatig op de OR-agenda:

  • integratie van arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames,
  • arbeidsvoorwaardenvergelijking (benchmarking),
  • functiewaardering,
  • functionerings- en beoordelingssystematiek,
  • levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid,
  • opleidingsplannen.

Voor Basis & Beleid is dit dagelijkse kost. Onze adviseurs begeleiden en adviseren ondernemingsraden en sociale partners bij deze thema’s. Voor de vergelijking van arbeidsvoorwaarden hebben we een eigen rekentool ontwikkeld, die arbeidsvoorwaarden van verschillende cao’s op objectieve kenmerken vergelijkt.

Download hier ons productblad Arbeidsvoorwaardenvergelijking.

Pensioen

Een belangrijke arbeidsvoorwaarde is het pensioen. De pensioenproblematiek is complex en het instemmingsrecht van de OR wordt uitgebreid. Een stevige opdracht voor ondernemingsraden, waarbij Basis & Beleid hen zowel inhoudelijk als procesmatig van dienst kan zijn.

Arbeidstijden en dienstroosters

Veel cao’s bevatten regels voor arbeidstijden, roosters en toeslagen. Binnen de kaders van de arbeidstijdenwet en de cao wordt de ondernemingsraad gevraagd in te stemmen met arbeidstijdenregelingen. Veel bedrijven wensen meer interne flexibiliteit, qua inzet in arbeidstijden. Ook komen vrijstellingen voor ouderen, bijvoorbeeld voor nachtdiensten, onder druk te staan. Medewerkers willen een gezond rooster met goede arbeidstijden dat aansluit op de eigen wensen en mogelijkheden. De OR heeft met deze verschillende belangen te maken en kan soms wel wat hulp gebruiken.

Basis & Beleid Organisatieadviseurs B.V. heeft de expertise in huis om ondernemingsraden te adviseren over arbeidstijden, roosters, roostersystematiek en toeslagen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van ‘zelfroosteren’ en urenbanken. Kenmerkend van de aanpak van Basis & Beleid is het streven naar de balans tussen het belang van de individuele medewerker en het organisatiebelang.

Download hier ons productblad Advisering over arbeidstijden.

Een voorbeeld: De urenbank bij NXP Nijmegen

(klik op het logo)

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat.