Nieuws

Reorganisatie en sluiting: samenwerking tussen OR en vakbond in de praktijk.

Er zijn veel factoren die meespelen bij de samenwerking tussen OR en vakbond als het gaat om reorganisaties en sluitingen. In het ideale geval trekken vakbond en OR gezamenlijk op, om zowel de gevolgen voor de vertrekkende medewerkers... lees meer

Waarom de vakbonden in België en de Scandinavische landen wél veel leden hebben

De vakbondsorganisatiegraad in Nederland daalt voortdurend. Begin jaren ’70 was nog één op de drie werknemers lid van een vakorganisatie, in 2015 was dat nog maar één op de zes. Deze trend doet zich voor in vrijwel alle westerse landen.... lees meer

Baas boven baas

22/03

Frank Hendriks

Wie zich onlangs druk maakte over het bericht dat het inkomen van de ING directeur zou toenemen van € 2 naar € 3 miljoen per jaar heeft misschien in die commotie gemist dat supermarktketen Jumbo aan de eigenaar (vader van Eerd en 3... lees meer

WGA hiaatverzekeringen en het instemmingsrecht van de OR.

Menig werkgever heeft voor zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering afgesloten: een verzekering die een aanvulling uitkeert op het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer als deze een WGA-vervolguitkering ontvangt. WGA staat voor... lees meer

Vernieuwing van het pensioencontract: wel of geen uitkeringstoezegging.

Veel werknemers hebben in hun pensioenregeling een middelloontoezegging van de werkgever. Deze toezegging komt sterk onder druk te staan bij een eventuele expiratie van het pensioencontract bij de pensioenuitvoerder. Is dat nodig en zijn... lees meer

Jaarlijkse bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

Op woensdag 28 juni organiseert de NVA weer de jaarlijkse tussenevaluatie van het lopende cao-seizoen met de laatste trends en duidingen. Bijzonder is dat we deze keer de hoofdrolspelers hebben weten te strikken van de onlangs afgesloten... lees meer

De OR die een sociaal plan krijgt voorgelegd

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat de OR een adviesaanvraag over een reorganisatie krijgt, vergezeld met een voorstel voor een sociaal plan. Gebruikelijk was dat de OR om advies werd gevraagd over de reorganisatie, en dat de... lees meer

Nieuwe uitvoeringsregels UWV kunnen OR helpen

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), op 1 juli 2015, moeten alle ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen aan het UWV worden voorgelegd. Voor de toepassing van deze wet heeft het UWV in juli 2016 nieuwe... lees meer

"Co-creatie" traject bij Cao gemeenten

Bij het overleg over de cao voor de gemeenteambtenaren was afgesproken om een drietal thema’s te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit. Het afgelopen half jaar is dit inhoud gegeven met het project ‘Samen naar een nieuwe cao’. lees meer

Leeft het poldermodel nog?

16/11

Evert Smit

Dat is de vraag die een aantal auteurs zich stelt in de bundel ‘Nog steeds een mirakel?’, die onder redactie van Maarten Keune is verschenen. De auteurs reflecteren op het 20 jaar geleden verschenen boek ‘A Dutch Miracle’ van Visser... lees meer

Cao-vernieuwing en duurzame inzetbaarheid bij Gasunie

Bij Gasunie hebben vakbonden, OR en werkgever samen een "duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid" geformuleerd. Bij dit proces zijn veel medewerkers van de onderneming actief betrokken geweest. Bijzonder aan het project was de nauwe... lees meer

Opkomst zzp’ers zet bijl aan de wortel van de cao

De jubelverhalen over zzp’ers maken plaats voor kritische artikelen over de nadelen. Veel zzp’ers kunnen nauwelijks rondkomen, zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. Ze jagen de samenleving op kosten... lees meer

Het belang van de cao

08/12

Evert Smit

Aan veel cao-tafels zitten de onderhandelingen vast. Sterker nog, er zijn flink wat cao’s waar de cao al geruime tijd verlopen (‘geëxpireerd’) is, soms al enkele jaren. Dit betekent dat de werknemers in de bedrijven en sectoren waarop... lees meer

Behoud van de cao is gevecht waard

Aan veel cao-tafels zitten de onderhandelingen vast. Sterker, er zijn flink wat cao’s waar de cao al geruime tijd verlopen is, soms al jaren. Dat betekent dat de werknemers in de bedrijven en sectoren waarop deze cao’s van toepassing... lees meer

Meer vastigheid voor flexwerkers: wat ondernemingsraden kunnen doen

In veel ondernemingen en organisaties is het aantal werknemers met flex-contracten veel groter dan de dynamiek van het bedrijf vereist. Mensen met vaste contracten verdwijnen en worden vervangen door mensen met tijdelijke contracten of... lees meer

Nieuwsarchief