‘Zwaluwstaarten’ van OR-advies en onderhandelingen sociaal plan

04/06/2014 - Bij reorganisaties is er in de praktijk een taakverdeling ontstaan tussen OR en vakbond. De ondernemingsraad spreekt zich in zijn advies uit over nut en noodzaak van het plan. De OR heeft de meeste kennis van zaken van het bedrijf en de mogelijkheid zich door externe deskundigen te laten ondersteunen. De vakbond onderhandelt met de werkgever over een sociaal plan voor de opvang van de sociale gevolgen. Deze taakverdeling lijkt simpel, maar is niet zo makkelijk te realiseren.

Reorganisatieplannen zijn niet zelden gebaseerd op twijfelachtige prognoses. Maar de OR kan niet hard maken dat die prognoses niet deugen. Dat kan immers pas achteraf. In zo’n geval kan de OR toch akkoord gaan als hij weet dat er een goed sociaal plan is. Andersom moet de vakbond weten of de OR vraagtekens zet bij nut en noodzaak. Als ook de OR overtuigd is dat een werkgever geen andere keus heeft, zal de bond met een ‘normaal’ sociaal plan genoegen nemen, maar als de vraagtekens groter zijn, zou dat van invloed moeten zijn op de hoogte van het sociaal plan. Wie dubieuze besluiten neemt moet beter zorgen voor werknemers die daarvan de dupe zijn. En andersom, bij een bedrijf dat op omvallen staat is nu eenmaal minder te halen.

Het is dus van belang dat OR en bonden goed met elkaar afstemmen en op elkaar willen wachten. Ondernemingsraden moeten zich niet van de wijs laten brengen door de werkgever die stelt dat de bond niet opschiet of te veel eisen stelt, maar zij moeten zelf het contact met de bond onderhouden. En vakbonden moeten begrijpen dat de OR, als alle vragen zijn beantwoord, zijn advies niet kan blijven uitstellen en dat ook het sociaal plan binnen een redelijke termijn tot stand moet komen. Als bonden dat niet doen, gaan werkgevers eenzijdig sociale plannen aanbieden of proberen de OR daaraan te committeren, en dan zijn werknemers verder van huis.
 

Acties voor beter sociaal plan V&D bij sluiting van DC Aduard

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl