WGA hiaatverzekeringen en het instemmingsrecht van de OR.

11/09/2017 - door Caroline van Wessem

Menig werkgever heeft voor zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering afgesloten: een verzekering die een aanvulling uitkeert op het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer als deze een WGA-vervolguitkering ontvangt. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemingsraden over deze WGA-hiaatverzekeringen, vooral als een werkgever de verzekeringen wil oversluiten.

Wat is een WGA-hiaatverzekering?

Kort uitgelegd: als een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan kan hij waarschijnlijk allereerst een loongerelateerde WGA uitkering krijgen. Deze uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het maandloon en vervolgens 70% van het maandloon gedurende maximaal 31 maanden (en vanaf 1 juli 2019 nog maximaal 24 maanden conform de afbouwregeling), afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer.

Indien de werknemer na de loongerelateerde uitkering niet in staat is om minstens 50% van zijn verdiencapaciteit (het bedrag dat hij volgens het UWV nog kan verdienen) te behalen, heeft hij recht op een WGA-vervolguitkering. Deze bestaat uit een percentage van het minimumloon:

Arbeidsongeschiktheidspercentage            WGA vervolguitkering

<35%                                                     0

35 – 45%                                                28% van het minimumloon

45 – 55%                                                35% van het minimumloon

55 – 65%                                                42% van het minimumloon

65 – 80%                                                50,75% van het minimumloon

 

Het minimumloon voor 22 jarigen en ouder bedraagt bij het verschijnen van deze nieuwsbrief slechts € 1.565,40, dus de terugval in inkomen (het hiaat) in geval van de WIA-vervolguitkering is werkelijk enorm!

Om dit gat te dichten kan een werkgever voor zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering afsluiten. Deze verzekering komt in een aantal varianten voor. De algemeen voorkomende verzekering compenseert het verschil in inkomen tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering. Eenvoudig gezegd: de verzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het laatst verdiende loon. Er is echter ook een variant die de vervolguitkering slechts aanvult tot de bovenstaande percentages van het oude maandloon. In dat geval ontvangt de werknemer bij een arbeidsongeschiktheids-percentage van bijvoorbeeld 70%, en indien hij niet werkt, dus slechts iets meer dan de helft van zijn voormalig inkomen!

Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

De WGA-hiaatverzekering (en varianten of uitbreidingen daarop zoals de WIA-excedentverzekering) valt voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) onder de verzekerde pensioenvoorzieningen en daarmee onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dat betekent dat, indien een werkgever een nieuwe hiaatverzekering wil afsluiten, of de voorwaarden van een bestaande verzekering wil wijzigen, dat hij daar instemming voor nodig heeft van de ondernemingsraad.

Het vergelijken van polisvoorwaarden en het onderzoeken van de dekking van verschillende verzekeraars kan behoorlijk gecompliceerd zijn. Adviseurs van Basis & Beleid hebben veel ervaring met het vergelijken van polissen van verschillende verzekeraars en kunnen ondersteunen in de dialoog met de werkgever over dit onderwerp. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl