Vooruitzicht langer werken triggert medewerkers niet

23/07/2014 - Op internet is veel informatie te vinden over duurzame inzetbaarheid en passende interventies. En veel organisaties zijn actief aan de slag met het ontwikkelen dan wel invoeren van integraal beleid. Maar wat triggert medewerkers om individueel aan de slag te gaan met hun eigen inzetbaarheid? Wat zijn goede en passende argumenten en interventies?

Als je dit weet kan je hier je communicatie en interventies op aanpassen en is de kans op succes groter. Uit onderzoek van Basis & Beleid en a-advies in de Metaal en Techniek blijkt dat het vooruitzicht van langer doorwerken medewerkers niet triggert om te investeren in een gezonde leefstijl en in hun vakmanschap. Een grote groep legt geen relatie tussen de kans waarop ze in de toekomst een andere baan kunnen vinden en hun eigen gezondheid en vakmanschap. Maar wat triggert hen dan wel?

Triggers om te investeren in leefstijl en vakmanschap
De trigger om te investeren in leefstijl (gezond eten en bewegen) is eerder intrinsiek van aard en ligt in de privésfeer. Genoemde voorbeelden: “Ik wil mijn kleinkind zien opgroeien” of “ik wil me fitter voelen.” Dat is toch heel wat anders en veel herkenbaarder. Veel deelnemers aan het onderzoek willen investeren in hun vakmanschap, omdat ze graag meegaan met ontwikkelingen in hun vak. En omdat ze het leuk vinden. Ook hier wordt de link met langer doorwerken in eerste instantie nauwelijks gelegd.

Enkele aanbevelingen
Inzicht in triggers en belemmeringen helpt bij het ontwikkelen van beleid en communicatie hierover. Zo is het bijvoorbeeld zinvol om aansluiting te zoeken bij de individuele omstandigheden van de medewerker en de sociale schil (partner, vrienden etc.) hierbij te betrekken. En uit eigen ervaring weet ik dat fitness dan in een keer helemaal niet zo interessant is, maar een andere sportieve activiteit weer wel. Door het geven van ‘cachet’ aan diploma-uitreikingen, worden medewerkers ‘beloond’ voor hun inspanningen richting collega’s, maar ook richting thuisfront. Het loont dan om een cursus of opleiding te doen. Wat ook kan helpen vakmanschap op peil te houden - en wat vaak nog wat laagdrempeliger is – is samen met collega’s werken aan het verbeteren van producten. Het is en blijft maatwerk: wat voor de ene groep medewerkers passend is, hoeft een andere niet te triggeren.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl