Verstoorde verhoudingen ontstoren

19/10/2015 - Onlangs voerde Basis & Beleid een oriënterend onderzoek uit bij een productiebedrijf dat al lange tijd kampte met problemen in de arbeidsverhoudingen op de werkvloer. Het ziekteverzuim was hoog, medewerkers waren ontevreden en er heerste argwaan en wantrouwen op de werkvloer. De relatie tussen management en medewerkers was ronduit slecht.

Deze situatie is helaas niet uniek. Daar waar de verhoudingen verstarren en er geen basis is voor vertrouwen, slaat de balans negatief door. De gevolgen kunnen groot zijn: hoog ziekteverzuim, minder gemotiveerde medewerkers en ontevreden klanten.

In het voorbeeld was een extern onderzoek afgedwongen met behulp van een cao-afspraak. De uitkomsten van dit onderzoek waren niet nieuw maar eerder bevestigend voor zowel directie/HR als OR en vakbonden. Het ging om knelpunten die men al lang kende. Er werd winst behaald door de knelpunten in een gemeenschappelijke bijeenkomst, in aanwezigheid van alle partijen te presenteren. Deze werden door iedereen onderschreven en in een document vastgelegd. Dit was een mooi resultaat, maar al snel drong zich de vraag op: hoe nu verder? Was het winst of gewoon een herhaling van zetten?

Het in kaart brengen van de knelpunten en het gezamenlijk erkennen daarvan is de eerste stap op weg naar een oplossing. Het is echter niet voldoende om daadwerkelijk iets te veranderen. Vaak spelen beelden, verwachtingen en ervaringen uit het verleden een belangrijke rol. Het doorbreken hiervan en het opdoen van nieuwe ervaringen en inzichten dragen wel bij aan een daadwerkelijke verandering én verbetering. De vraag is: hoe pak je dit concreet aan zodat er daadwerkelijk sprake is van structurele verbeteringen?

Basis & Beleid pakt dit aan door:

  • invulling te geven aan participatie, inspraak en medezeggenschap;
  • gezamenlijk de gewenste stijl van leidinggeven en cultuur te herformuleren;
  • vorm te geven aan de verandering in een participatieve aanpak waar medewerkers, OR, management en eventueel vakbonden bij betrokken zijn, ieder vanuit zijn eigen rol, positie en verantwoordelijkheid.

Deze aanpak is geen panklare oplossing en zeker niet makkelijk. Het leidt tot een langdurig en weerbarstig proces met veel frustaties, zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers. Het resultaat is wel dat stap voor stap duurzame verbeteringen worden gerealiseerd en het vertrouwen over en weer groeit. Het sleutelbegrip van deze aanpak is wederkerigheid. Wederkerigheid is een voorwaarde om gezonde en duurzame arbeidsverhoudingen te kunnen realiseren.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl