Vernieuwing van het pensioencontract: wel of geen uitkeringstoezegging.

10/06/2017 - door Frank Hendriks

Veel werknemers hebben in hun pensioenregeling een middelloontoezegging van de werkgever. Deze toezegging komt sterk onder druk te staan bij een eventuele expiratie van het pensioencontract bij de pensioenuitvoerder. Is dat nodig en zijn er in een dergelijke situatie goede pensioenalternatieven?

In de praktijk blijkt dat, door de lage rente, de betaalbaarheid van een goede middelloonregeling sterk onder druk komt te staan. Wij kunnen OR‘s ondersteunen bij de discussie over noodzaak en eventueel beschikbare pensioenalternatieven. Wellicht zijn er, ondanks de lage rente, goede alternatieven en afspraken mogelijk. 

In de afgelopen periode zijn  bijvoorbeeld veel verzekerde pensioenregelingen met een middelloontoezegging ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen sociale partners, om te kiezen voor een tijdelijke beschikbare premieregeling. Door de ruimere beschikbare premiestaffels, die eind 2016 zijn geïntroduceerd, kan toch het volledige beschikbare pensioenbudget voor pensioen blijven worden aangewend. Als de rente gaat stijgen wordt een goede middelloonregeling weer haalbaar. Sociale partners of de werkgever en de ondernemingsraad dienen hierover nu gezamenlijk  uitgangspunten vast te stellen en afspraken te maken. Wij kunnen ondernemingsraden ondersteunen in dit proces.  

Niet alleen de houdbaarheid van de middelloonregeling is van belang voor aanpassing van de regeling, dat geldt ook voor de introductie van de pensioenleeftijd van 68 jaar vanaf 2018. Speelt in  uw bedrijf een discussie over pensioenen en zoekt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met Basis & Beleid.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl