Verdampt eigen vermogen niet alleen bij gemeentes

06/03/2014 - “Gemeentes verhullen verliezen grondbedrijf” kopt het Financiële Dagblad van 18 februari 2014. Veel gemeentes hebben in de ‘goede jaren’ voor veel geld grond gekocht, met de verwachting dat die met winst weer kon worden doorverkocht aan aannemers of projectontwikkelaars. Maar de tijden zijn veranderd. De grondprijzen zijn sterk gedaald. Gemeentes zien miljarden aan investeringen in rook opgaan. Uit de jaarrekeningen van de gemeentes blijkt dat echter vaak niet. De balansen laten nog steeds een veel te rooskleurig beeld zien: de verliezen (afboekingen op de waarde van de grond) worden zoveel mogelijk verhuld.

Dit soort dingen gebeuren ook in het bedrijfsleven. Ook daar zien we soms dat de waarde van de activa op de balans te hoog is weergegeven, waardoor het bedrijf veel minder solvabel is dan het op papier lijkt. Toen de SNS Bank in grote moeilijkheden raakte (en de Nederlandse staat de bank nationaliseerde) bleek vastgoedtak SNS Property het grote probleem.

Naast de materiële activa (gebouwen en machines) staat bij sommige bedrijven ook een post ‘immateriële activa’ op de balans. Het betreft hier veelal ‘goodwill’, een meerprijs boven de intrinsieke waarde, die is betaald bij een overname van een bedrijf. De bepaling van de overnamesom was gebaseerd op de toekomstige cash flow (kasstroom) verwachtingen ten tijde van de overname. Ook bij ondernemingen zien we steeds vaker dat de veronderstelde winst- en cash flow verwachtingen veel te rooskleurig zijn ingeschat. De balans geeft lang niet altijd een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijke waarde van de goodwill. De standaardafschrijving voor goodwill van 10% per jaar is door de veranderde omstandigheden veel te laag. Derhalve is ook hier de werkelijke solvabiliteit (= weerstandsvermogen = aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen op de balans) veel lager dan deze op papier lijkt. Ook in deze gevallen zal het verlies moeten worden genomen, zodat een reëel beeld ontstaat van de werkelijke solvabiliteit van het bedrijf. Soms leidt dit tot het onthutsend inzicht dat het eigen vermogen (na reële herwaardering) nagenoeg geheel is verdampt.
 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl