Transitievergoeding als nieuwe maatstaf

08/10/2014 - Als adviseur word ik regelmatig door ondernemingsraden ingeschakeld bij reorganisaties. Per 1 juli 2015 gaat de Wet werk en zekerheid in. Een mooie naam voor een wet die bij vele werknemers toch onbehagen oproept, zeker daar waar het gaat om het nieuwe ontslagrecht.

Een heikel punt voor velen is de vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding. Deze komt in de plaats voor de in veel sociale plannen toegepaste kantonrechtersformule. Uit diverse rekenvoorbeelden blijkt dat de transitievergoeding veel lager uitvalt dan een vergoeding op basis van de huidige kantonrechtersformule. Ondernemingsraden vrezen – en zien ook al her en der – strategisch gedrag van de werkgever. Een reorganisatie wordt uitgesteld, zodat de kosten van het sociaal plan beperkt zullen zijn. Bij korte dienstverbanden en relatief jonge medewerkers leidde de kantonrechtersformule al tot lage vergoedingen, maar de transitievergoeding is in die gevallen helemaal mager. Positief is wel dat er een recht ontstaat op een vergoeding. Reorganiseren wordt met de Wet werk en zekerheid wellicht ook aantrekkelijker; de kosten zijn laag. De ondernemingsraad voelt een zware verantwoordelijkheid. Nut en noodzaak van de reorganisatie zullen diepgaand geanalyseerd worden voordat er advies afgegeven kan worden. Immers, het vangnet waarmee de personele consequenties worden opgevangen is beperkt. Vakbonden zullen bij onderhandelingen over sociale plannen ongetwijfeld inzetten op hogere vergoedingen en aanvullende maatregelen. Echter, op termijn zal de transitievergoeding de nieuwe maatstaf worden, net zoals een aantal jaren geleden is gebeurd met de ‘nieuwe’ kantonrechtersformule. 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl