Strategisch opleidingsbeleid: over noodzaak en perspectief

08/12/2015 - door Loek Vis

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met boventalligheid van personeel, wat afgekocht wordt met een sociaal plan, transitievergoeding en/of outplacement. Wat daarbij opvalt is dat de sociale paragraaf vaak een sterk reactief karakter heeft. Het gaat om geld en/of begeleiding naar nieuw werk. Deze middelen zijn voor een groot deel van de boventallige medewerkers niet toereikend en effectief. Dit is voor een belangrijk deel te herleiden tot het ontbreken van een proactief strategisch opleidingsbeleid binnen bedrijven.

Een van de kernactiviteiten van Basis & Beleid is het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van ondernemingsraden bij adviesaanvragen. Zo leveren wij een bijdrage aan een gefundeerd OR-advies over reorganisaties. Centrale vragen van ondernemingsraden richten zich voornamelijk op ‘nut en noodzaak’ en het toekomstperspectief in geval van uitvoering. Nut en noodzaak ziet toe op: “Moét er gereorganiseerd worden?” Het perspectief voor de toekomst betreft de vraag of het voorgenomen besluit de beste optie is vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en werkbelasting.

Ondernemingsstrategieën worden er genoeg bedacht, maar de gevolgen van die keuze voor de medewerkers op langere termijn worden vaak niet of onvoldoende uitgewerkt. Soms is er nog sprake van een strategische personeelsplanning als afgeleide, maar daar blijft het vaak bij. Terwijl een strategische personeelsplanning juist inzicht geeft in de kwantitatieve en kwalitatieve match van vraag en aanbod binnen het bedrijf (de interne arbeidsmarkt). Een strategisch opleidingsbeleid zou een logische vervolgstap van de ondernemingsstrategie moeten zijn, gericht op verhoging van de interne of externe arbeidsmarktwaarde van medewerkers. Zorgen dat medewerkers tijdig in de gelegenheid worden gesteld zich te bekwamen in toekomstige nieuwe functies of activiteiten. Met opleidingen en trainingen kunnen medewerkers hun werkgelegenheidsperspectief binnen of buiten het bedrijf vergroten. We hebben het over investeringen in human capital. Werkgevers hebben hier, naast een bedrijfseconomische, ook een sociaal maatschappelijke rol te vervullen.

Transitievergoedingen en outplacementregelingen gaan er in principe van uit dat er sprake is van goed opgeleide mensen, die ‘even’ een periode moeten overbruggen om  een nieuwe baan te kunnen betrekken. De praktijk wijst anders uit. Ondernemingsraden (en vakbonden) kunnen een belangrijke rol spelen door nadrukkelijk in te zetten op ‘permanente educatie’.  

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl