Pilots: proeftuin voor veranderingen

19/10/2015 - door Jet Thole

Veel bedrijven zijn actief aan de slag gegaan met maatregelen om de productiviteit en inzetbaarheid van hun medewerkers te waarborgen en medewerkers te stimuleren om langer door te werken. Deze uitdaging wordt steeds groter omdat de pensioenleeftijd steeds verder opschuift.

In onze praktijk zien wij dat veel bedrijven worstelen met de volgende vragen:

  • Hoe pak ik dit aan? en:
  • Hoe zorg ik ervoor dat de gewenste veranderingen daadwerkelijk van de grond komen?

Pilots kunnen dan een effectief instrument zijn. Met pilots kun je meteen in de praktijk ervaren wat wel en niet werkt en wat de effecten zijn. Ook helpt een pilot om vast te stellen wat de beste manier is om een bepaalde verbetering te realiseren. Door het kleinschalig te houden, blijft het behapbaar waardoor je de kans vergroot dat je resultaat boekt. Daarnaast zijn de kosten beperkt en het vergroot het draagvlak en enthousiasme onder leidinggevenden en medewerkers. Op basis van de uitkomsten van de pilot kan besloten worden om de geteste maatregelen breder uit te rollen of in te bedden in de organisatie.

Voorbeeld

Basis & Beleid begeleidde een organisatie die te maken heeft met een relatief grote groep oudere medewerkers in een bepaalde functie. Een groot deel hiervan gaf aan dat zij niet tot hun 65e of daarna kunnen of willen doorwerken. Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers in deze functie veel last (pijn, ongemak) heeft aan het houdings- en bewegingsapparaat. Er is toen besloten om in één regio met behulp van een pilot te testen of ergocoaches een actievere rol kunnen vervullen bij het verminderen van deze fysieke klachten. Op kleine schaal en met draagvlak van management en medewerkers zijn de ergocoaches aan de slag te gaan. Hierdoor werd al snel duidelijk dat op verschillende manieren (bijvoorbeeld beter inzetten van kennis, vergroting bewustzijn van eigen werkhouding en meer maatwerk in ondersteuning) fysieke klachten verminderd kunnen worden. Ook leverde de pilot waardevolle informatie over wat nodig is om de verbeteringen ingebed te krijgen in de organisatie. Er wordt nu verder nagedacht over hoe de ergocoaches een stevigere plek te geven in de regio en hoe de ervaringen gedeeld kunnen worden met andere regio’s.

Wil je meer weten hoe Basis & Beleid pilots effectief inzet bij vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, neem dan contact op via een e-mail, of rechtstreeks met Antoinetta EikenboomMariska Stuivenberg of Jet Thole.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl