Ondernemingsraad NRC Media claimt met succes benoemingsrecht voor lid RvC

13/10/2014 - Ondernemingsraden stappen niet snel naar de rechter om hun gelijk te krijgen. Zo af en toe is er toch een interessante gerechtelijke uitspraak zoals die over de Raad van Commissarissen (RvC) van NRC Media Holding.

In de statuten van NRC Media Holding BV staat dat één van commissarissen wordt benoemd door de werknemers. Dit was zo geregeld bij de overname van NRC door investeringsmaatschappij Egeria. Na het terugtreden van de werknemerscommissaris ontstaat discussie over de nieuw te benoemen commissaris. De OR draagt een kandidaat voor die weerstand oproept bij de directie, de aandeelhouder en de overige commissarissen. Deze kandidaat wordt door hen getypeerd als een “vechtcommissaris”. Er ontstaat discussie of er sprake is van benoemingsrecht of voordrachtsrecht en of de OR gezien mag worden als vertegenwoordiging van de werknemers. Het directiereglement spreekt namelijk van een voordrachtsrecht.

De OR eist daarop bij de Rechtbank Amsterdam dat de werknemerscommissaris wordt toegelaten tot de RvC en wordt erkend door de overige leden van de RvC. Tevens eist de OR dat de RvC geen goedkeuringsbesluiten mag nemen zonder dat de werknemerscommissaris aan de beraadslagingen heeft meegedaan. Immers, er waren plannen om NRC te verkopen. De OR stelt ook dat als de aandeelhouder een benoemingsrecht van de commissaris heeft, deze alleen op zwaarwegende gronden een kandidaat niet mag benoemen en er geen zwaarwegende gronden zijn. De rechter is vrij duidelijk is in zijn oordeel. De statuten zijn leidend en duidelijk. De OR is de vertegenwoordiger van de werknemers en de betreffende commissaris zou voldoende deskundig moeten zijn. NRC Media, Egeria en de raad van commissarissen nemen hier echter geen genoegen mee en zijn in hoger beroep gegaan. De uitkomst daarvan is op dit moment nog niet bekend. 

Naast de voorlopig goede uitkomst voor de OR kan deze uitspraak ook andere ondernemingsraden op het idee brengen bij verkoop afspraken te maken over de samenstelling van de raad van commissarissen. Lees de uitspraak na op www.rechtspraak.nl.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl