Nieuw ontslagrecht vergroot belang van een kritische OR

04/06/2014 - In juni 2014 stemt de Eerste Kamer over de Wet werk en zekerheid. Deze wet zorgt de komende jaren voor een aantal belangrijke wijzigingen in de werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en rechten van flexwerkers. De wijzigingen in WW en ontslagrecht zouden activerend zijn en tot een kostenverlaging bij werkgevers leiden.

De wijzigingen van het ontslagrecht gaan op 1 juli 2015 in. Bij reorganisatieontslag en langdurige arbeidsongeschikt-heid loopt de ontslagroute dan verplicht via het UWV. Ontslag via de kantonrechter is aan de orde indien er sprake is van een ontslagverbod (bij ziekte, zwangerschap of OR-lidmaatschap), als het UWV geen toestemming geeft en in alle overige gevallen (bijvoorbeeld bij disfunctioneren). Ontslag met wederzijds goedvinden blijft overigens mogelijk.

Daarnaast komt er voor werknemers die twee jaar of meer in dienst zijn (vast of tijdelijk) het recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris (indien dit meer is dan dit bedrag) en zou in de plaats moeten komen van de vergoedingen die nu vaak worden afgesproken op basis van de kantonrechtersformule (die vaak hoger zijn dit bedrag). Het blijft mogelijk hogere vergoedingen af te spreken; de wettelijke regeling geldt als bodem. Verwacht mag worden dat het bedrag van € 75.000 door de werkgevers als nieuwe norm zal worden gehanteerd.loopt de ontslagroute dan verplicht via het UWV. Ontslag via de kantonrechter is aan de orde indien er sprake is van een ontslagverbod (bij ziekte, zwangerschap of OR-lidmaatschap), als het UWV geen toestemming geeft en in alle overige gevallen (bijvoorbeeld bij disfunctioneren). Ontslag met wederzijds goedvinden blijft overigens mogelijk.

Bij een cao kunnen afspraken worden gemaakt over gelijkwaardige voorzieningen die in de plaats komen van de transitievergoeding. Een werkgever die inzet op scholing en inzetbaarheid van werknemers kan bij ontslag de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding geheel of gedeeltelijk ontlopen.

Deze ontwikkelingen stellen eisen aan de ondernemingsraad. Enerzijds is het van belang dat de ondernemingsraad voldoende inzet op scholing en inzetbaarheid van werknemers. Anderzijds zal bij reorganisaties het financiële vangnet voor werknemers kleiner worden. Daarmee wordt het belang van het kritisch toetsen van nut en noodzaak van reorganisaties met collectief ontslag door de OR alleen maar groter.
 

Kabinetsplannen ontslagrecht en ontslagvergoeding

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl