Naar medezeggenschap die er écht toe doet!?

16/11/2016 - door Simone van Houten

Als je er om vraagt streven bijna alle OR’s een proactieve rol na: eerder bij besluitvorming betrokken worden, eerder geïnformeerd worden, geen onnodige tijdsdruk. Tegelijkertijd hebben OR’s moeite om zelf initiatieven te ontplooien: “we worden toch niet serieus genomen”. Maar waarom is het zo moeilijk voor de OR om de rol te spelen die hij ambieert?

Oplossingen liggen niet in afspraken maar in een gedragen visie. Een visie, gebaseerd op de overtuiging bij OR én bestuurder, waarbij medezeggenschap er toe doet. Medezeggenschap kan immers de kwaliteit van en draagvlak voor besluiten vergroten, hetgeen een organisatiebelang is.

Het benoemen van de mogelijke voordelen voor de organisatie door OR én bestuurder wordt vaak overgeslagen bij de start van een zittingsperiode, terwijl dit de eerste stap zou moeten zijn om te werken aan wederzijds respect en vruchtbaar overleg over zaken die er toe doen.

Als u dat écht nastreeft hebben wij voor u een mooi aanbod ontwikkeld. Een aanpak waarbij ook de bestuurder actief wordt betrokken. Immers, échte medezeggenschapsontwikkeling doe je samen. Samen werken aan een gemeenschappelijke agenda voor de toekomst.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl