Misbruik geheimhoudingsplicht holt medezeggenschap uit

04/06/2014 - De bestuurder kan de OR geheimhoudingsplicht opleggen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat wordt aangegeven voor wie de informatie geheim dient te blijven, welke informatie het betreft en voor welke periode. Geheimhouding is bedoeld om de onderneming te beschermen tegen verspreiding van gevoelige financiële of commerciële gegevens naar de buitenwereld. Achterliggende gedachte van de wetgever daarbij is onder andere dat hierdoor ondernemingsraden eerder kunnen worden geïnformeerd over belangrijke zaken en zodoende ook tijdig kunnen meedenken, nog even zonder raadpleging van hun achterban.

De praktijk laat een ander beeld zien: in toenemende mate gaat de adviesaanvraag vergezeld van een geheimhoudingsplicht. Zelden wordt voldaan aan de bovengenoemde criteria die onlosmakelijk daaraan gekoppeld moeten zijn. De intentie van de bestuurder is vaak helder: hij verwacht dat de OR zijn advies uitbrengt zonder consultatie van de achterban. Immers, het personeel weet nog van niets en raadpleging door de OR zou alleen maar onnodige onrust veroorzaken. Daarbij leeft ook de angst dat ‘de poppetjes’ ingevuld gaan worden. Graag wil hij het personeel informeren over de reorganisatie met de openingszin: “In goed overleg met de OR hebben we besloten …”

Door dit misbruik van de geheimhoudingsplicht wordt de medezeggenschap uitgehold: de OR kan de achterban niet raadplegen ter voorbereiding van een gefundeerd advies. Hij mag alleen spreken met degenen die de adviesaanvraag (mede) hebben opgesteld. Het gaat hier om een fundamentele aantasting van het medezeggenschapsrecht.

Ga als OR nooit akkoord met geheimhoudingsplicht als je zelf niet overtuigd bent van de noodzaak daarvan. Het argument van onrust snijdt doorgaans geen hout. Onrust is niet te vermijden en door een dergelijke werkwijze wordt er respectloos voor en over medewerkers beslist.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl