Meer vastigheid voor flexwerkers: wat ondernemingsraden kunnen doen

02/06/2015 - In veel ondernemingen en organisaties is het aantal werknemers met flex-contracten veel groter dan de dynamiek van het bedrijf vereist. Mensen met vaste contracten verdwijnen en worden vervangen door mensen met tijdelijke contracten of zelfstandige ondernemers.

Sommigen juichen die ontwikkeling toe. Voor die mensen is modernisering hetzelfde als langer werken, minder toeslagen en geen zekerheid in contracten. Anderen zien de keerzijde van die ontwikkeling zoals verspilling van menselijke kapitaal, concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verarming en gebrek aan perspectief bij flexwerkers.

Twijfel of nieuwe wet- en regelgeving gaat werken

Nieuwe regelgeving probeert die effecten te verminderen. De Wet werk en zekerheid beperkt het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten tot 2 jaar en in de nieuwe ABU-uitzend-cao is de beloning gelijk aan die van het inlenende bedrijf. De Wet Werk en Zekerheid gaat volgens critici niet werken: voorbeelden bij ING en de overheid laten zien dat sommige werkgevers nu al na twee jaar afscheid nemen van hun tijdelijke krachten in plaats van na 3 jaar.

Ook ‘inlenersbeloning’ op papier in de uitzend-cao betekent nog geen gelijke beloning voor uitzendkrachten in de praktijk. Omdat gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld andere loonschalen of inlooptreden blijft er een verschil. Dit kan ook omdat door andere creatieve oplossingen de activiteit met uitzendkrachten niet meer valt onder de werkingssfeer van de cao, of door te werken met zelfstandigen. Nu al worden veel meer pakjes bezorgd door zelfstandigen dan door werknemers bij de pakketdiensten.

Maar het biedt wel handvatten…

De nieuwe regelgeving is van belang voor die ondernemers die ook investeren in flex-krachten en niet steeds opnieuw willen beginnen en niet willen of kunnen werken met zelfstandigen (in een fabriek of op een kantoor). Als onzekerheid over economisch herstel afneemt, zal het overschot aan flex worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld in de bouw waar zelfstandigen weer meer kunnen gaan vragen.

Wat ondernemingsraden kunnen doen

Meer vaste banen en gelijke beloning is met de nieuwe regelgeving nog lang niet gerealiseerd. Daar is meer voor nodig. Maar ondernemingsraden kunnen nu al veel doen om hun collega’s zonder vast contract te helpen: toezicht op naleving van de cao, adviesrecht or bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (contracten met uitzendbureaus) en instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid. Maar ondernemingsraden – vooral in bedrijven in moeilijkheden – komen ook voor dilemma’s te staan: als de bedrijfsrisico’s minder kunnen worden afgewenteld op flex-krachten komen problemen sneller op het bordje van vaste krachten. Ondernemingsraden moeten dan sterk in hun schoenen staan om daarmee om te gaan. Een OR-training kan hier aan bijdragen. 

Download hieronder recente presentaties van Basis & Beleid: 

Wet Werk en Zekerheid en de OR
Flex-strategie voor de OR

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl