Medezeggenschap in beweging

15/01/2015 - Op 20 november vond er een OR-dag plaats op Landgoed De Zonneheuvel in Doorn. Thema was ‘Medezeggenschap in beweging, veranderende organisaties en de rol van de OR’. Er waren ongeveer 75 deelnemers, grotendeels uit organisaties in de zorg en de semi-overheid. Het congres bood een platform aan nieuwe vormen van medezeggenschap die zich ontwikkelen, waarvan de kern is dat de OR streeft naar een rol als regisseur van directe participatie. Er werden casussen gepresenteerd door de bestuurder van PGGM en de voorzitter van de OR van ABN Amro.

Er kwam op het congres een veelheid aan nieuwe vormen naar voren van een nieuwe generatie van enthousiaste medezeggenschappers. Opvallend waren de varianten waarbij de OR met een flexibele schil werkt. Hierbij bestaat de OR uit een kleine kern. Afhankelijk van het onderwerp worden werknemers uit bepaalde afdelingen of met specifieke expertise op tijdelijke basis gevraagd mee te draaien in projectgroepen.

Aan de discussietafel van Basis & Beleid ging de discussie over de stelling ‘Een moderne OR telt minder leden dan volgens de WOR is toegestaan om tijd en budget vrij te maken voor de inzet van anderen’. Het leidde tot een stimulerend debat waarbij de voorstanders vooral wezen op positieve effecten als: slagvaardigheid van de OR, minder stroperigheid en meer directe medezeggenschap van medewerkers. Kanttekeningen werden gezet bij het risico van te weinig zelfstandigheid van de OR ten opzichte van de bestuurder en de vrees dat het door de directie vooral als besparingsoperatie wordt ingezet.

Loek Vis en Evert Smit van Basis & Beleid presenteerden de zeven stappen naar ‘een gemeenschappelijke agenda voor de toekomst’. Dit is een instrument voor ondernemingsraden die daadwerkelijk strategisch en proactief willen werken. Het model is ontwikkeld op basis van eigen ervaringen bij de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van ondernemingsraden in adviestrajecten: hoe krijg je eerder zicht op dingen die komen gaan en wat zegt een adviesaanvraag over de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. Klik hier voor de presentatie.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl