Medezeggenschap en toezichthouders

22/12/2016 - door Simone van Houten

Op 14 december is het congres geweest van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Er is een vernieuwde Corporate Governance Code waarin aandacht is voor de rol van medezeggenschap bij goed ondernemingsbestuur in beursgenoteerde bedrijven. Er is een speciale uitgave, ondersteund door de SER van OR & Commissaris, met goede artikelen over de samenwerking tussen bestuurder, toezichthouder en de medezeggenschap. Ook wel de gouden driehoek genoemd.

Maar hoe is het in de praktijk? Er zijn ondernemingsraden die een goed contact hebben met een toezichthouder (Raad van Commissarissen-RvC of Raad van Toezicht-RvT), maar er zijn ook nog veel ondernemingsraden die niet eens weten of er wel een toezichthouder is. Voor die laatste groep een paar tips op een rij:

Lees de statuten van de onderneming er eens op na. Aan het begin van de zittingsperiode horen die te worden verstrekt (artikel 31-2a WOR), het is heel informatief om daar naar te vragen en die ook echt eens door te lezen.
Als er wordt voldaan aan drie criteria (het geplaatst kapitaal plus reserves bedraagt minimaal €16 miljoen; er werken minstens 100 medewerkers en er is al meer dan drie jaar een OR) dan is er sprake van een structuurvennootschap en is de onderneming verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen. De OR heeft voordrachtsrecht bij de benoeming van alle leden en een versterkt voordrachtsrecht bij de benoeming van een derde van de commissarissen.
In verschillende sectoren zijn codes voor goed bestuur (governance codes), bijvoorbeeld in de zorg en bij woningcorporaties, die bepalingen bevatten over toezichthouders en de rol van de OR bij de voordracht van toezichthouders.

Waarom is contact met een toezichthouder belangrijk voor een OR? Om echt effectief te zijn als OR is het belangrijk het hele speelveld te kennen en uit alle mogelijkheden een eigen strategische aanpak te kiezen. Contact met toezichthouders is dan een mooie aanvulling op alle andere bronnen van informatie en mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Een strategisch opererende OR laat geen mogelijkheid onbenut.

Via de volgende link kunt u de special over OR & Commissaris lezen: (http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/sermagazine/2016/or-commissaris.ashx )

Wilt u meer weten over de rol van de OR als het gaat om de relatie tussen OR en toezichthouders, dan kunt u contact opnemen met Simone van Houten.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl