Kwaliteit van medezeggenschap, een onderzoek naar scholing

22/12/2016 - door Simone van Houten

Ondernemingsraden en hun leden hebben het niet makkelijk. De collega’s verwachten, vooral ten tijde van crisis, veel deskundigheid en invloed van de OR. De bestuurder heeft ook zo zijn verwachtingen over de bijdrage van de OR, met name de snelheid. Maar tegelijk gaat het dagelijks werk door en wil iedereen dat er snel duidelijkheid is als er een spannend onderwerp aan de orde is. Kortom er liggen dubbele, soms tegenstrijdige verwachtingen: het moet goed en gedegen maar ook snel en zonder last voor de organisatie. Lukt het om daar aan te voldoen?

De SER (sociaal economische raad) heeft onder andere als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is het bewaken van kwaliteit van scholing voor ondernemingsraden. De SER heeft onderzoek laten doen naar ontwikkelingen in OR- scholing. uit het onderzoek blijkt dat ondernemingsraden door de jaren heen steeds minder scholing volgen. En vooral kleine ondernemingsraden gaan korter en minder op cursus.

De twee belangrijkste redenen voor die afname in scholing zijn, volgens het onderzoek, de ervaren werkdruk vanuit de reguliere functie die belemmert om tijd vrij te maken voor medezeggenschapsscholing en de economische recessie.

De onderzoekers hebben ook naar de toekomst gevraagd. ondernemingsraden geven aan meer scholing te willen gaan volgen, maar wel vaker kortere trainingen. Ze willen vaker gebruik maken van interne en externe deskundigen. Met het inschakelen van deskundigen halen ze de benodigde expertise in huis en versnellen ze het proces.. Dat is één manier om met de verwachtingen van de medewerkers (achterban) om te gaan.

De onderzoekers geven ook aan dat opvattingen veranderen over hoe mensen efficiënt en effectief (kunnen) leren. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor het leren in en tijdens het werk. Daar is een tweede manier om met het dilemma zorgvuldigheid en tijdsdruk om te gaan, al doende leren van een actuele adviesaanvraag door bijvoorbeeld werkconferenties te organiseren. Beide manieren kunnen overigens goed samengaan, of sterker: gaan vaak hand in hand.

Een veranderende vraag van ondernemingsraden behoeft een passend aanbod, waarbij de OR als opdrachtgever de regie houdt.

Ook Basis & Beleid signaleert deze ontwikkelingen. De invulling van medezeggenschap moet efficiënter en effectiever. Ondernemingsraden huren in toenemende mate deskundigheid in, vragen steeds meer om concrete werkbijeenkomsten, gericht op concrete ontwikkelingen (training on the job). Niet droogzwemmen maar meteen in het diepe, met een badmeester.

Basis & Beleid biedt verschillende vormen van deskundige ondersteuning. Zowel contra-expertise als begeleiding bij het adviestraject (http://www.basisenbeleid.nl/or-advies).  Maar ook voor het organiseren van een werkconferentie of training (http://www.basisenbeleid.nl/actie/or-training) kunt u bij ons terecht.

Het complete onderzoek voor de SER vind u hier: https://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2016/scholing-vorming-ondernemingsraden.ashx

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Basis & Beleid op nummer 030-2331272.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl