Kantonrechter stelt ontslagen OR-voorzitter FNsteel in het gelijk

08/09/2017 - door Evert Smit

Op 7 juli jl. deed rechtbank Rotterdam uitspraak in de procedure die Marcel Meijwaard had aangespannen tegen zijn werkgever FNsteel inzake zijn ontslag. De kantonrechter stelde Meijwaard volledig in het gelijk en veroordeelde FNsteel om de arbeidsovereenkomst te herstellen en de proceskosten te betalen. Om verschillende redenen was dit een belangwekkende uitspraak.

Inhoudelijk draaide de rechtszaak voornamelijk over de inleertijd bij interne herplaatsing. De functie van Meijwaard was vervallen om bedrijfseconomische redenen, ten gevolge van een reorganisatie. Daarop had hij gesolliciteerd naar twee functies op een andere afdeling, met een lagere loonschaal dan zijn oude functie. De directie achtte die functies niet passend, omdat Meijwaard zich deze niet binnen de opzegtermijn eigen zou kunnen maken. Dit zou zeker één tot anderhalf jaar in beslag nemen. De rechter verwerpt dit argument. Naar het oordeel van de kantonrechter mogen aan een werknemer die voor herplaatsing in aanmerking komt geen hogere eisen worden gesteld dan sollicitanten van buitenaf of tijdelijke krachten. Als de functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer, moet aangenomen worden dat de werknemers deze werkzaamheden binnen een redelijke termijn kan leren en is er sprake van een passende functie.

Ten tweede bevestigt de rechter met zijn vonnis de positie van het Sociaal Plan. Op grond van het Sociaal Plan bij de reorganisatie van FNsteel was een paritaire begeleidingscommissie ingesteld, dus ook met vertegenwoordigers van de werkgever, met een onafhankelijke voorzitter. Hierbij konden afgewezen sollicitanten bij interne herplaatsing in beroep gaan, wat Meijwaard na zijn afwijzing deed. De commissie heeft unaniem vastgesteld dat beide functies waarop betrokkene had gesolliciteerd passend zijn. In het Sociaal Plan is geregeld dat een unaniem besluit van de begeleidingscommissie bindend is voor de werkgever. FNsteel sloeg dit advies in de wind en vroeg bij het UWV ontslagvergunning aan voor Meijwaard. Deze werd door het UWV, ondanks het verweer van betrokkene, verleend. Ook het UWV had zich dus niets aangetrokken van het unanieme advies van de begeleidingscommissie. De kantonrechter geeft in zijn uitspraak ook het UWV een veeg uit de pan. Hij verklaart dat het UWV niet van het oordeel van de begeleidingscommissie had mogen afwijken en de toestemming voor het ontslag had moeten weigeren.

Tenslotte zit er ontegenzeggelijk een politieke kant aan dit ontslag, die tijdens de rechtszaak niet aan de orde kwam. Meijwaard is al jaren voorzitter van de OR en actief kaderlid van de FNV. De directie schond met zijn ontslag de expliciete (mondelinge) toezegging dat alle operationele medewerkers waarvan de functie verviel (waaronder Meijwaard) konden rekenen op interne herplaatsing. Het heeft er alle schijn van dat de directie de reorganisatie heeft aangegrepen om een lastpost kwijt te raken. Door deze uitspraak van de kantonrechter is daar een stokje voor gestoken. De directie blijkt echter absoluut van hem af te willen, met als resultaat dat Meijwaard een vaststellingsovereenkomst met FNsteel heeft getekend. Hij gaat per 1 juli 2018 uit dienst.

Deze onverkwikkelijke zaak laat zien dat het zeer wenselijk is dat de preventieve toets op mogelijke benadeling van OR-leden terugkeert. Dan had FNsteel moeten aantonen dat er géén verband was tussen dit ontslag en Meijwaards activiteiten als werknemersvertegenwoordiger.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl