(Hulp bij) Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid: nieuw tijdvak ESF-regeling voor regio’s en sectoren

13/09/2017 - door Caroline van Wessem

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op en dus werken werknemers tot op steeds hogere leeftijd door. Een gemiddelde leeftijd in een organisatie van 50 jaar of meer is allang geen uitzondering meer. Daarnaast volgen (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Dat stelt eisen aan werknemers en organisaties. Hoe blijven medewerkers gezond, competent en gemotiveerd om hun werk uit te blijven voeren? Welke aanpassingen in het werk (inhoud, omstandigheden) kan een organisatie doorvoeren, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit, bemensing en flexibiliteit?

Op 25 september 2017 opent een nieuw tijdvak van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid. Adviseurs van Basis & Beleid hebben veel ervaring in het begeleiden van (paritaire) werkgroepen en het vormgeven van trajecten waarin gezond en veilig werken bevorderd wordt. Wij denken graag met u mee over kansrijke projecten, ondersteunen u bij de subsidieaanvraag en begeleiden u bij de uitvoering van uw trajecten.

Voor wie graag wat meer weet over de technische details: dit tijdvak staat alleen open voor projecten van Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor (inter)sectorale of regionale onderzoeken en adviestrajecten, om werknemers langer gezond, competent en gemotiveerd aan het werk te houden. Ook pilots en voorlichtingstrajecten die leiden tot meer bewustzijn, nieuw beleid of maatregelen om werknemers langer productief aan het werk te houden, vallen onder deze regeling.

De aanvraagperiode start op 25 september 2017 om 09.00 uur en sluit op 13 oktober 2017 om 17.00 uur. De subsidie bedraagt 50% van de totale investering met een maximum subsidiebedrag van € 500.000,-. Bij projecten die voortkomen uit een samenwerkingsverband zijn de subsidiabele kosten maximaal € 1,5 miljoen.

Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl