Het advies van de OR en Wet werk en zekerheid

08/12/2015 - Op 1 januari gaat het laatste staartje van de Wet werk en zekerheid in. De maximale duur van de WW wordt beperkt. Ook verandert de opbouw. In de afgelopen maanden is de eerste ervaring opgedaan met de nieuwe wet. Ook zijn er diverse uitvoeringsregels opgesteld. In november hebben de uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag om bedrijfseconomisch reden het licht gezien.

Ook ondernemingsraden hebben met de gevolgen van deze wet te maken. Vaak wordt daarbij gedacht aan de regels rond flexibele arbeid en de transitievergoeding. Maar ook andere delen van de wet en van de uitvoeringsregels zijn voor de OR interessant. Zo wordt voor de peildatum van een ontslagaanvraag en de afspiegeling nog wel eens de datum genomen waarop de OR om advies is gevraagd. Echter, het UWV stelt de eis dat de peildatum niet gelegen kan zijn op een moment voordat de werknemers zijn geïnformeerd dat er ontslagen gaan vallen. Dus als er geheimhouding aan de OR wordt gevraagd, ligt de peildatum op het moment nadat de geheimhouding is vervallen.

Een ander element is dat duidelijk in de uitvoeringsregels van het UWV staat dat een ontslagaanvraag prematuur is als de OR nog geen advies heeft uitgebracht. Ook als de OR negatief advies heeft uitgebracht maar de maand wachttijd is nog niet verstreken, neemt het UWV de ontslagaanvraag niet in behandeling.

Meer weten? Neem contact op met Antoinetta Eikenboom van Basis & Beleid.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl