Gratis pensioencheck voor ondernemingsraden

13/10/2014 - Per 1 januari 2015 gelden nieuwe fiscale bepalingen voor pensioenregelingen met als meest in het oog springende wijziging dat de maximale opbouw moet worden verlaagd. Uitgangspunt is dat mensen langer werken en per jaar minder pensioen hoeven op te bouwen. Voor een gedetailleerd overzicht van de nieuwe regels verwijzen we naar de website.

Het kan zijn dat de wijzigingen in uw pensioen worden overeengekomen in het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds waar u bent aangesloten. In dat geval is er geen rol voor de ondernemingsraad en kunt u informatie over de wijzigingen opvragen bij uw pensioenfonds. Voor alle andere besluiten van de werkgever om een pensioenregeling vast te stellen, te wijzigen of in te trekken heeft hij instemming nodig van de OR.

Als het goed is, is de aanpassing van de regeling in uw onderneming al een gepasseerd station en heeft de OR al ingestemd. Maar naar verwachting zullen veel ondernemingen hun ondernemingsraden in de laatste maanden van dit jaar bestoken met voorstellen voor wijziging van hun regelingen, met het verzoek zo spoedig mogelijk in te stemmen omdat anders de deadline van 1 januari 2015 niet kan worden gehaald. 

Ondernemingsraden doen er goed aan niet af te wachten om straks niet onder druk te worden gezet. Het is verstandig zelf vast te stellen of de huidige regeling nog geoorloofd is. Door middel van een quickscan kunnen wij vaststellen of de regeling nog past binnen de fiscale voorschriften in het ‘Witteveenkader’, zoals dat geldt per 1 januari 2015, en of de regeling – op wat langere termijn – voldoet aan de bepalingen in het nieuwe financieel toetsingskader pensioenen (nFTK). Als dat niet het geval is kan de OR zich proactief bemoeien met de aanpassing van de regeling.

Een van de mogelijke gevolgen van de nieuwe regelgeving is dat bij een aantal pensioenregelingen de premie omlaag kan. Immers, de regelingen versoberen doordat deelnemers langer doorwerken en fiscaal toegestane opbouw lager wordt. Daar staat tegenover dat langer leven en lage rente regelingen duurder kunnen maken. Bovendien speelt bij fondsen mee dat soms herstel van dekkingsgraad nodig is. Als de premie omlaag kan dan zal de ondernemingsraad ook na moeten denken over de bestemming van die premiedaling. Als er geen fiscale ruimte is om een premiedaling in te zetten in het verbeteren van de bestaande regeling, dan kunnen ondernemingsraden gaan inzetten op verbetering van andere, aanverwante arbeidsvoorwaarden. Mogelijke bestemmingen zijn investeringen in duurzame inzetbaarheid en financiering van regelingen voor korter werken in de aanloop naar pensioen (zoals 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw). Immers, werknemers moeten langer doorwerken en het is belangrijk dat zij daarin worden gefaciliteerd.

Aanbod

Als u twijfelt over de toekomstbestendigheid van uw pensioen of als u een instemmingsaanvraag verwacht dan toetsen wij (gezamenlijk met onze partners van a-advies) uw regeling op drie punten:

  1. Heeft de OR instemmingsrecht?
  2. Voldoen opbouw en franchise aan de voorschriften of moet de regeling versoberen?
  3. Zijn er binnen de regeling compensatiemogelijkheden? (nabestaandenpensioen, premie, arbeidsongeschiktheidsrisico)

Daarvoor hebben wij van u de volgende informatie nodig:
- regeling
- opbouw en franchise in 2014
- werknemerspremie in 2014

A-advies en Basis & Beleid bieden deze pensioencheck gratis aan voor de eerste 50 ondernemingsraden die reageren. 

Bent u geïnteresseerd in een pensioencheck? Dan kunt u ons hier een e-mailbericht sturen.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl