Graag binnen twee weken advies - unfaire tijdsdruk op de OR

04/06/2014 - Vaak zien we in adviesaanvragen het dringend verzoek aan de ondernemingsraad om binnen korte tijd te adviseren. Niet zelden maken we mee dat er termijnen van één of twee weken worden aangegeven, ook bij ingrijpende reorganisaties met collectief ontslag. De directie heeft dan vaak al maanden gewerkt aan de uitwerking van de reorganisatie, al dan niet met ondersteuning van externe adviseurs. Ze hebben scenario’s verkend, voor en nadelen van verschillende opties bediscussieerd en afgewogen et cetera. De mind set van het management is gevormd. De tijdsdruk die vervolgens bij de ondernemingsraad wordt neergelegd is daarom unfair.

De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat de adviesaanvraag op een zodanig tijdstip wordt ingediend, dat het advies “van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit”. Met een in beton gegoten plan en grote tijdsdruk kan daar natuurlijk geen sprake van zijn. De verstandige OR meldt aan de bestuurder dat hij zich niet vastlegt op een datum, voortvarend te werk zal gaan, maar dat zorgvuldige beoordeling prioriteit heeft.

De bestuurder wijst doorgaans op de noodzaak van snelheid vanuit het belang van de onderneming (“snelle kostenreductie is nodig”), maar gebruikt ook dikwijls het argument dat het onverantwoord is om de werknemers te lang in onzekerheid te laten. Nu is het voor werknemers natuurlijk prettig om te weten waar ze aan toe zijn, maar de OR moet wel zijn werk goed kunnen doen. In de praktijk hebben we voorbeelden van managers die bij vragen van medewerkers over duidelijkheid, de OR de zwarte piet toespelen. Bij de voorgenomen sluiting van de KPN Business Centers leidde dat er zelfs toe dat medewerkers min of meer in opstand kwamen tegen de OR, terwijl deze uiteindelijk de voorgenomen sluiting wist te verhinderen!

Een oplossing voor de tijdsklem is dat er meer speelruimte wordt ingebouwd in het adviestraject, in tijd en in inhoud van de voorgenomen maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door de OR vroegtijdig te betrekken bij scenariodiscussies, advies te geven bij de inhuur van organisatieadviesbureaus (waarvoor vaak geen advies gevraagd wordt) en niet alle voorstellen in beton te gieten.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl