Goede personeelsbezetting: randvoorwaarde voor DI-beleid?

19/10/2015 - De laatste tijd komt één fundamenteel aspect regelmatig naar voren in onze adviespraktijk: hoe staat het met de personeelsbezetting? Kun je aan de slag met het implementeren van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid als de bezetting niet op sterkte is?

Het effect van een krappe bezetting

Door verdergaande automatisering en optimalisering van werkprocessen worden tegenwoordig flink veel werkzaamheden door minder mensen uitgevoerd dan voorheen. Dat er minder mensen zijn om het werk te doen heeft effect op een aantal aspecten die direct te maken heeft met duurzame inzetbaarheid, waaronder:

  • Overwerk wordt niet meer ingezet voor pieken maar als structurele maatregel om gaten in de bezetting op te vangen. Hierdoor wordt er meer gewerkt en is er minder tijd om te herstellen. Ook is er minder ruimte voor een goede afstemming met privézaken.
  • Indien er in ploegen wordt gewerkt is het moeilijker om vrij te nemen. Dit wordt vooral als extra lastig ervaren bij het afstemmen met privésituaties zoals een bruiloft of op vakantie kunnen tijdens schoolvakanties.
  • Er is minder tijd om medewerkers op te leiden en te trainen voor de (veranderende) werkzaamheden in hun functie, maar ook voor mogelijke doorstroom naar een andere functie. Het aanstellen van een nieuwe collega wordt dan als makkelijker gezien dan het opleiden en begeleiden van een interne medewerker. Hierdoor zijn er minder doorgroeimogelijkheden.

Met een krappe bezetting is bovendien beperkt ruimte aanwezig om verbeteringen op het werk door te voeren. Alle tijd en energie gaat naar wat er vandaag gaat gebeuren. Voor het ontwikkelen van beleid is nauwelijks ruimte, laat staan voor het implementeren ervan.

Veel oplossingen vragen om een goede bezetting

Met een krappe bezetting zijn veel oplossingsrichtingen gericht op het versterken van de bezetting niet mogelijk. Taakroulatie, voor meer afwisseling in de zwaarte van werkzaamheden, kan alleen met ingewerkte krachten en als er voldoende tijd is om medewerkers in te werken. Meer flexibiliteit in werktijden kan alleen als er voldoende medewerkers zijn. Maar ook een gezonde werkstijl vraagt aandacht en dus ook tijd. We zien dan ook dat in een aantal cao’s er eerst afspraken worden gemaakt dat de bezetting op orde gebracht moet worden voordat andere arbeidsvoorwaardelijke maatregelen bespreekbaar zijn.

Niet alle maatregelen vragen om een goede bezetting

Een basisvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is gezond en veilig kunnen werken.  Investeren in het verbeteren van arbeidsomstandigheden loont dan ook altijd. Er is dan echter geen sprake van integraal beleid waarin de diverse aandachtsgebieden aan elkaar geknoopt worden. Het is één onderdeel dat geen direct effect heeft op de bezetting maar vaak wel tijd en kennis vraagt. Een goede bezetting is wel een randvoorwaarde om  integraal, op diverse aandachtsgebieden, aan de slag te kunnen gaan met duurzame inzetbaarheid. In onze adviespraktijk zien wij daarom dat duurzame inzetbaarheid steeds vaker gekoppeld wordt aan strategische personeelsplanning

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl