Geslaagde workshop over werkdruk

08/12/2015 - door Jet Thole

“Deze workshop heeft me een nieuwe impuls gegeven om het onderwerp werkdruk vanuit de medezeggenschap actief op te pakken in onze organisatie.” Dit was een van de reacties op een geslaagde workshop die Basis & Beleid en a-advies op 16 november jongstleden organiseerden over werkdruk.

OR-leden uit verschillende sectoren wisselden ervaringen uit over de werkdruk binnen hun organisatie. Opvallend daarbij was dat er een zeer divers beeld bestaat over wat werkdruk nu precies is, hoe het er uitziet en de worsteling die OR-leden ervaren hoe werkdruk concreet aan te pakken. Veelal ontstaat werkdruk als er geen balans meer is tussen de inhoudelijke eisen die het werk stelt, de context van het werk en de ruimte om zelf te bepalen hoe en wanneer je je werk doet.

TNO-model werkdruk

Met behulp van het model TNO hebben de OR-leden een eerste aanzet gemaakt om werkdruk in kaart te brengen. In het model staan alle factoren die een rol spelen bij werkdruk overzichtelijk bij elkaar. Het leverde waardevolle inzichten op en het hielp de deelnemers om werkdruk op eigen afdeling of in eigen team of organisatie concreet te maken.

De aanpak

De vraag “hoe pak je werkdruk in de praktijk aan” kwam steeds in de gesprekken terug. Een belangrijke eerste stap is het delen van kennis en ervaring over werkdruk met medewerkers, leidinggevenden, HR en medezeggenschap. Daarnaast is het van belang om draagvlak te creëren om werkdruk gezamenlijk in de organisatie aan te pakken. Zo kun je een stuk verder komen bij het verminderen van werkdruk. Tenslotte vraagt het aanpakken en voorkomen van werkdruk ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld met behulp van pilots.

Boks-clinic

De workshop werd afgerond met boks-clinic. Onder deskundige begeleiding gingen deelnemers actief aan de slag met hoe je de confrontatie aangaat met je eigen werkdruk. Dit leverde veel nieuwe inzichten op, maar bovenal plezier en energie bij de deelnemers. Dit smaakt naar meer!

In de herhaling

Vanwege het succes biedt Basis & Beleid en a-advies de workshop werkdruk in 2016 opnieuw aan. Wil je meer informatie of onze brochure over werkdruk ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Jet Thole of neem contact op met Basis & Beleid.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl