Financiële Quick Scan

30/03/2017 - door Loek Vis

Nieuwe cijfers, nieuwe lente??
Het is weer voorjaar. De periode dat de financiële cijfers van de pers rollen. Maar betekenen ze ook bloei, zoals de lente suggereert? Of is het die ene zwaluw die nog geen zomer maakt?
Ook dit jaar verzorgt Basis & Beleid op aanvraag weer een bedrijfsspecifieke Financiële Quick Scan voor zijn klanten. Immers, door onze klantrelatie beschikken we reeds over kennis van het bedrijf en de branche.

Inzicht in cijfers is essentieel voor OR's. Zonder inzicht wordt het uitzicht belemmerd. Cijfers vormen de thermometer voor het bedrijf. Net alleen de ‘temperatuur’ is van belang, maar ook de ontwikkeling daarvan. Gaat de temperatuur omhoog of omlaag?

De cijfers laten bijvoorbeeld ook zien of eerdere reorganisaties het gewenste effect hebben gehad of dat een volgende ingreep te verwachten is. Dat is van belang voor OR's die daadwerkelijk proactief willen opereren en niet wachten op een volgende adviesaanvraag. Een kritische betrokken OR kan vaak ontwikkelingen zien aankomen en daarop tijdig inspelen.

In een halve dag lopen we samen met de OR door de cijfers van het eigen bedrijf met:

  • Toelichting van begrippen uit de Balans en Resultatenrekening.
  • Wordt het bedrijf financieel gezonder: “hebben we voldoende weerstand?”
  • Hoe ontwikkelt de liquiditeitspositie zich: “kunnen we beter aan onze korte termijn verplichtingen voldoen?
  • Hoe verloopt de rendementsontwikkeling: “maken we meer winst en zo ja, voldoende?”
  • Steeds zullen we ook de kanttekeningen benoemen bij het voorlopige oordeel.
  • Vertaling naar:
    - ​een voorlopig oordeel
    - vragen voor de controller

De bijeenkomst kan zowel voor de gehele OR als voor een financiële commissie verzorgd worden. We zien het als een uitdaging om de cijfers voor iedereen inzichtelijk te maken.

We gaan ervan uit dat we tijdig over de meest actuele jaarrekening kunnen beschikken. Vertrouwelijkheid is uiteraard geborgd.

Voor het aanbod kunt u gebruik maken van uw scholingsrecht. De bijeenkomst kan zowel in company als extern plaats vinden op een door u gewenst tijdstip.

Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u terecht bij ons secretariaat.

Open inschrijving

Daarnaast organiseert Basis & Beleid op donderdag 18 mei van 13.30u – 17.00u op ons kantoor te Vleuten een open inschrijvingscursus voor OR-leden die zich de meest elementaire financiële begrippen en de samenhang daartussen eigen willen maken.  De inschrijvingskosten per deelnemer bedragen € 90,-. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@basisenbeleid.nl onder vermelding van de bedrijfsnaam, naam deelnemers, adres en telefoonnummer.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl