Een terug- en vooruitblik

15/01/2015 - Het afgelopen jaar stond bij ons vooral in het begin van het jaar nog in het teken van opdrachten voor ondernemingsraden in bedrijven die bezig waren te overleven en waar inkrimpingen niet langer konden uitblijven. Soms was dat in de vorm van internationale verplaatsing van activiteiten (Alpha Fry, GE). In een aantal gevallen werd de noodzaak van verplaatsing door ons niet onderschreven en in sommige slaagde de OR er ook in om dit te verhinderen, zoals bij Philips Medical Systems.

Ondersteuning van ondernemingsraden bij reorganisaties ...

Naarmate het jaar vorderde raakten onze adviseurs meer betrokken bij ontwikkelingen in bedrijven die niet meer hoofdzakelijk gericht waren op overleven, maar die ook weer op de toekomst gericht zijn door fusies, overnames of afstotingen of door toekomstbestendig personeelsbeleid. Over deze onderwerpen organiseerden wij twee Maliebaanconferenties voor ondernemingsraadsleden.

… en bij fusies en overnames

Wat betreft fusies en overnames werden onze adviseurs betrokken bij ondernemingen die:

  • om financieel gezond te worden afstand doen van een deel van de activiteiten (bijv. VION),
  • hun kernactiviteiten herdefiniëren (DSM),
  • dankzij een overname meer concurrerend worden (bijv. Vos Logistics of Assembléon).

Ondersteuning van sociale partners bij strategisch personeelsbeleid

Vooral in de tweede helft van het jaar nam het aantal opdrachten toe in bedrijven die behoefte hebben aan strategisch personeelsbeleid. Veel bedrijven zien problemen aankomen door vergrijzing. Tekort aan geschikt personeel dreigt en de kosten gaan sterk stijgen als er geen andere regeling komt voor levensfasebewust personeelsbeleid. Onze adviseurs waren betrokken bij projecten bij onder meer SCA en Mayr Melnhof. De huidige regelingen (ontziebepalingen voor oudere werknemers) zullen in de toekomst in veel bedrijven plaats gaan maken voor spaarregelingen, waarin werknemers gelijk worden behandeld en zelf kunnen kiezen in welke levensfase ze hun gespaarde verlof opnemen.

Onder de opdrachten voor sociale partners in sectoren vallen op: het onderzoek naar bevordering van duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek, in de sector graan be- en verwerkende bedrijven, de bedrijfstak-cao voor de wasserijen en stomerijen (Raltex) en een project voor bevordering van mobiliteit in de motorvoertuigenbranche. De vooruitzichten voor dergelijke opdrachten zijn verbeterd nu er weer meer cao-afspraken gemaakt worden.

Uitdaging: Wet Werk en Zekerheid

Het komend jaar is voor ons om twee redenen extra uitdagend. De invloed van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is vooralsnog onvoorspelbaar. De wet regelt een transitievergoeding en wil mobiliteit stimuleren. Het gevolg zal zijn dat aan onze adviseurs minder gevraagd zal worden of er ruimte is voor een sociaal plan, maar aangenomen mag worden dat de discussie over nut en noodzaak van verlies van arbeidsplaatsen nadrukkelijker op tafel komt (als die niet meer door een goed sociaal plan wordt afgekocht). Daarnaast zal er invulling gegeven moeten worden aan de mobiliteit van werk naar werk, zoals deze wet beoogt.

De nieuwe FNV

De uiteindelijk gelukte fusie van de grote FNV-bonden in de nieuwe FNV is goed nieuws voor de vakbeweging. Voor ons biedt het kansen op verbreding van ons werkterrein. We kunnen hierdoor de opdrachten die we de afgelopen jaren hebben gedaan in de bouw (waaronder woningcorporaties), zorginstellingen en PostNL (beide het voormalig werkterrein van de AbvaKabo) uitbreiden.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl