Duurzame inzetbaarheid: hoe verder na de cao-afspraak?

02/06/2015 - Duurzame inzetbaarheid is en blijft een actueel thema aan de cao-tafel. De urgentie in de bedrijven wordt sterker gevoeld nu de gemiddelde leeftijd stijgt en vervroegde pensionering steeds minder mogelijk wordt. Uit een inventarisatie van de AWVN blijkt dat in 2014 in zes van de tien afgesloten cao’s afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Veel van deze afspraken hebben betrekking op studies, verruimen van de mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling en aan leeftijd gerelateerde afspraken.

Cao-afspraken spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, maar concrete invulling vindt uiteindelijk plaats in de bedrijven en instellingen. Maar hoe kom je van een cao-afspraak tot een samenhangend beleid rond duurzame inzetbaarheid? Wij zien in onze praktijk dat sociale partners en organisaties vaak kampen met een aantal dilemma’s.

Dilemma 1: Korte termijn versus lange termijn

Het gaat niet alleen om de huidige inzetbaarheid, maar ook om toekomstige inzetbaarheid. Een deel van de medewerkers voelt vaak niet de urgentie om (extra) te investeren in inzetbaarheid als het nu goed gaat. Maar ook leidinggevenden geven te vaak voorrang aan kortetermijndoelstellingen zoals productiviteit. Dit kan op gespannen voet staan met het gewenste beleid in de organisatie op langere termijn. We zien dat het op papier beter staat dan hoe het in de praktijk werkt.

Dilemma 2: Wie begint?

We spreken veel werkgevers die het lastig vinden om medewerkers aan te spreken op hun ongezonde leefstijl als dit consequenties heeft in het werk. Medewerkers horen we vaak zeggen dat de werkgever eerst maar eens de arbeidsomstandigheden moet verbeteren. De vraag is dan wie er begint. Wat ons daarbij opvalt, is dat de dialoog vaak ontbreekt: er wordt vooral over elkaar gesproken en niet met elkaar.

Dilemma 3: Ruimte voor maatwerk versus efficiency

In veel bedrijven zijn werkprocessen geoptimaliseerd en is het werk efficiënter en effectiever ingericht. Meestal heeft dit als gevolg dat het werk wordt uitgevoerd met minder mensen en met bredere functies. Multi-inzetbaarheid staat hierbij centraal. Maar wat als iemand tijdelijk of helemaal niet meer zijn volledige werkpakket kan doen, maar wel een deel van zijn taken of lichtere werkzaamheden uit kan voeren? Het effect zou dan kunnen zijn dat de andere medewerkers zwaarder belast worden en de flexibiliteit op de afdeling afneemt. Maatwerk, in overleg met alle betrokkenen, moet hierin de oplossing bieden.

Voorwaarde voor oplossing: dialoog

Deze dilemma’s kunnen alleen opgelost worden als er sprake is van een betekenisvolle en inhoudelijke dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer, op basis van gelijkwaardigheid.

duurzame inzetbaarheid - dialoog

Platform

Basis & Beleid heeft zich dit jaar aangesloten bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (www.npdi.nl), een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties. Met dit netwerk is ons instrumentarium uitgebreid voor het ondersteunen van organisaties die werk willen maken van het invullen van duurzame inzetbaarheid in de organisatie.

 

Download whitepaper Duurzame inzetbaarheid

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl