De relatie van de OR met zijn achterban

08/12/2017 - door Caroline van Wessem

Is de ondernemingsraad bij de collega’s in beeld?
Over de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders is al veel geschreven en gezegd. Daardoor wordt soms vergeten dat de ondernemingsraad nóg een belangrijke relatie te onderhouden heeft: die met haar achterban. De collega’s kiezen de ondernemingsraadsleden om hen te vertegenwoordigen, maar na een zittingstermijn van enkele jaren is er van de verbinding tussen de ondernemingsraad en hun achterban soms maar bedroevend weinig over. Dat is zonde, want een mager contact met de achterban betekent een slechter functioneren van de OR en afbreuk van de medezeggenschap. Uiteindelijk is het een risico voor de ondernemingsraad zelf, want hoe kom je aan nieuwe leden als je te kampen hebt met een imagoprobleem bij je collega’s?

Een goed contact tussen de OR en de achterban is dus heel belangrijk. Als de ondernemingsraad weet wat er speelt op de werkvloer, wat collega’s belangrijk vinden, pas dan kan de OR de medewerkers goed vertegenwoordigen. De ondernemingsraad kan op drie manieren aan de relatie bouwen, namelijk door informeren, raadplegen en betrekken.

De basis: informeren.

Houd medewerkers zo goed en zo tijdig mogelijk op de hoogte van de onderwerpen die de OR in behandeling heeft. Via e-mail, OR bulletins of nieuwsbrieven, WhatsApp-groepen en intranet: de technologische mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt om een boodschap op verschillende manieren te brengen. Stuur bijvoorbeeld na een overlegvergadering een kort bericht in het rond over de belangrijkste punten. Zo weten collega’s wat er speelt en bij wie ze terecht kunnen voor vragen of opmerkingen. Het officiële verslag komt vaak pas na een paar weken en dan is de nieuwswaarde er al weer af.

Hoe zorg je ervoor dat het niet na een bericht weer stopt? Informeren kost uiteindelijk wel tijd en discipline. Zoek daarom een enthousiast OR lid, of installeer een kleine commissie met bijvoorbeeld iemand van de communicatieafdeling erbij, die dit op zich neemt, op tijd delegeert en bij iedereen een bijdrage ophaalt.

De verdieping: raadplegen.

Bij ingrijpende agendapunten heeft de ondernemingsraad vaak instemmings- of adviesrecht. Om met een gedragen standpunt te komen, is het belangrijk dat de ondernemingsraad niet alleen de medewerkers goed informeert over het voorliggende besluit en de mogelijke gevolgen, maar ook hen vraagt naar hun reactie.

Dit kan op verschillende manieren: een enquête, een presentatie of groepsgesprekken. Zeker in gesprekken kan een behoorlijke discussie ontstaan, vooral als het onderwerpen zijn die mensen persoonlijk raken. Zo’n discussie kan bijdragen aan een gezamenlijk beeld en standpunt.

Deel ook de resultaten van de raadpleging met de achterban: ze hebben recht om te weten welk standpunt uiteindelijk ingenomen wordt in het overleg met de bestuurder. En hoe zij zelf hebben bijgedragen aan de afwegingen van de ondernemingsraad.

Als de collega’s het zelf goed weten: betrekken.

Zeker als een onderwerp de belangen van een specifieke groep medewerkers (bijvoorbeeld een afdeling) raakt, kan het van onschatbare waarde zijn om deze afdeling zelf mee te laten denken over het onderwerp, door bijvoorbeeld een project- of klankbordgroep in te stellen waar deze collega’s zitting in nemen. Van belang is wel dat het doel van deze groep, de bevoegdheden van de leden en het tijdspad helder is. Dan zullen mensen, juist omdat het hun eigen belangen betreft en die van hun directe collega’s, zich zeker willen inzetten.

Het resultaat.

Als de ondernemingsraad zich steeds bewust is van de relatie met de achterban en zich bij ieder onderwerp afvraagt of de achterban bij dat onderwerp geïnformeerd, geraadpleegd of verdergaand betrokken moet worden, dan zal na verloop van tijd de medezeggenschap in de onderneming steeds meer vorm krijgen en zullen ondernemingsraadleden en medewerkers elkaar beter kunnen vinden.

Wilt u eens met ons in overleg over de relatie tussen uw ondernemingsraad en de achterban en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl