Code Duurzame inzetbaarheid voor Sociale Partners: dialoog aan de onderhandelingstafel?

29/03/2017 - door Caroline van Wessem

Langer doorwerken dan 65 is vaak heel goed mogelijk. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer hier hele praktische afspraken over maken en daar met elkaar daadwerkelijk over in gesprek gaan. Met de lancering van de Code Duurzame Inzetbaarheid voor Sociale partners helpt het NPDI inhoud te geven aan deze afspraken.

Op 13 maart 2017 waren Caroline van Wessem en Reinier Hoogendorp van Basis & Beleid aanwezig bij de bijeenkomst van het NPDI (Nationaal Platform
voor Duurzame Inzetbaarheid) in Het Glazen Huis in Klarenbeek, waar de Code Duurzame inzetbaarheid voor Sociale Partners gelanceerd werd.

De code biedt sociale partners handvatten om samen aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Kernelementen in de code zijn dialoog, meten en maatwerk (zie ook de afbeelding hiernaast). Dialoog speelt op alle niveaus met verschillende stakeholders: sociale partners en hun achterban, ondernemingsraden, management en medewerkers. Door allereerst het begrip duurzame inzetbaarheid  gezamenlijk te definiëren, wordt dit een gemeenschappelijk doel en kunnen partijen met elkaar de best passende maatregelen zoeken  om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Om de huidige situatie in een organisatie of sector in kaart te brengen, starten trajecten volgens de code met een nulmeting: het meten van knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen in de volle breedte van de organisatie of sector. Op basis van de uitkomsten hiervan kan het ambitieniveau en het actieplan bepaald worden en een prioritering in instrumenten en activiteiten worden aangebracht. Dit is ​altijd maatwerk. Tevens wordt in deze fase besloten met welke sturingskengetallen de voortgang gemonitord wordt. Monitoring en evaluatie zijn vaste elementen in de code. Hierdoor weten partijen steeds of ingezette interventies bij dragen aan de gestelde doelen.

NPDI-bestuurslid Jan van der Reest overhandigde, in aanwezigheid van zo’n 25 ​vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, de DI-code als eerste aan Martin Merks  van Recron en Margriet de Peuter, manager cao-overleg in de sector recreatie.

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl