"Co-creatie" traject bij Cao gemeenten

22/12/2016 - door Evert Smit

Bij het overleg over de cao voor de gemeenteambtenaren was afgesproken om een drietal thema’s te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit. Het afgelopen half jaar is dit inhoud gegeven met het project ‘Samen naar een nieuwe cao’.

Werkgevers (VNG) en werknemers (FNV, CNV en CMHF) hebben hierbij de methode van ‘co-creatie’ gehanteerd. Dit is een vorm van dialoog waarbij met open kaart de vraagstukken besproken worden gericht op gezamenlijke oplossingen. De themagroepen waarin de dialoog werd gevoerd bestonden uit deelnemers van verschillende gemeenten, gevraagd door de vakbonden en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 16 december 2016 is het rapport met de aanbevelingen van de themagroepen aangeboden aan de sociale partners. Basis & Beleid heeft samen met a-advies dit proces begeleid. Het rapport kun je vinden op de website van het project: http://samennaareencao.nl

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl