Blog: Graag een positief advies

24/11/2014 - door Loek Vis

Mag ik een advies van u?
Hoe had u het graag willen hebben?
Snel en positief!

Enige jaren terug werd een collega van mij geconfronteerd met een vraag van een Amerikaanse directeur van een Nederlands bedrijf: “Wat kost een positief advies?” Dit gaf nogal wat hilariteit binnen ons bureau. Die man had blijkbaar nog weinig kaas gegeten van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

Als ik nu terugkijk naar de afgelopen jaren zie ik toch iets opmerkelijks. In toenemende mate ontvangen ondernemingsraden een adviesaanvraag, niet met het verzoek om advies, maar om een positief advies. Dus eigenlijk: ‘tekenen bij het kruisje’.

Een (onbewuste?) vernedering van de OR. Een adviesaanvraag is geen ritueel dat is opgelegd door de WOR, maar een vraag aan de OR om eens kritisch te kijken naar het voorgenomen besluit: moet het voorgenomen besluit wel of niet, eventueel aangepast, tot uitvoer gebracht worden? Is er voldoende draagvlak voor? Dat is de kern van de toegevoegde waarde van een OR.

Daar komt bij dat de OR steeds vaker wordt geconfronteerd met opgelegde geheimhouding, zodat raadpleging van de achterban onmogelijk is. Maar ja, “tijd is geld,” hoor je de bestuurder zuchten. Mits goed onderbouwd, zou een bestuurder blij moeten zijn met een negatief advies. Maar dat past niet in het draaiboek dat er al ligt. Het draaiboek gaat meestal uit van een late betrokkenheid van de OR in een besluitvormingsproces en dan past een negatief advies niet. Sterker nog, het draaiboek gaat al uit van uitvoering. Snelheid is blijkbaar belangrijker dan de kwaliteit van het OR-advies. Op die manier wordt de rol van de OR gemarginaliseerd.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl