Blog: De comeback van Karl Marx

26/05/2014 - door Evert Smit

Karl Marx is lang verguisd, zeker sinds de val van de muur in 1989. Het communisme had immers definitief gefaald en er was volgens de Amerikaanse politicoloog Fukuyama sprake van ‘het einde van de geschiedenis’. Het was dan ook wel even ‘schrikken’ toen onlangs het toch niet als links bekend staande tijdschrift Time een groot artikel publiceerde onder de titel There’s a Class War Going On and the Poor Are Getting Their Butts Kicked, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

En sinds kort verovert de Franse socioloog Thomas Piketty de wereld van de economische wetenschap met zijn internationale bestseller Capital in de Twenty-First Century. Op basis van uitgebreid empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van het kapitalisme in de afgelopen 300 jaar in 30 landen, komt hij tot de conclusie dat de rijkdom in de Westerse wereld steeds ongelijker verdeeld wordt en de rijken steeds rijker worden. Een bevestiging van Marx’ stelling (in Das Kapital) dat de kapitalistische productiewijze onvermijdelijk leidt tot een steeds grotere concentratie van kapitaal in het bezit van zeer weinigen. Piketty benadrukt dat hij geen marxist in politieke zin is en voorstander is van de vrije markt en van het private eigendom, maar dat een fatsoenlijke samenleving een eerlijke verdeling van de welvaart vereist. Hij pleit daarom voor een veel zwaardere belasting van vermogen en van hoge inkomens. Overigens waren het vooral politicologen en economen die Marx hadden afgeschreven. Politicologen omdat die het wetenschappelijk werk van de man niet konden onderscheiden van het politieke marxisme en het totalitaire communisme. In de economie is Marx door de vrijemarktaanhangers altijd al verguisd, maar de afgelopen jaren was het neoliberalisme volledig dominant. Alleen in de sociologie is Marx, met zijn empirisch onderzoek naar sociale ongelijkheid en wat dat betekent voor samenlevingen, altijd beschouwd als één van grondleggers van de sociale wetenschappen. Wellicht staan we op de drempel van een nieuw tijdperk in de geschiedenis waarin een einde komt aan de dominantie van de neoklassieke economie en het blinde geloof in de vrije markt. 

There’s a Class War Going On and the Poor Are Getting Their Butts Kicked, Time

Arm en rijk groeien gevaarlijk uit elkaar, Interview met de Franse econoom Thomas Piketty, Trouw

Piketty

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl