Artikel 24 overleg?!

21/03/2018 - door Simone van Houten

De jaarcijfers beginnen binnen te druppelen, waarschijnlijk nog niet definitief, maar het beeld begint zich wel te vormen. Hoe is het afgelopen jaar afgesloten? Zijn de verwachtingen uitgekomen en wat zeggen de cijfers over de komende periode? Inzicht in cijfers geeft een beter uitzicht op de toekomst. Kortom, wat kunnen we komend jaar verwachten? Allemaal vragen die tijdens het halfjaarlijkse artikel 24 overleg over de algemene gang van zaken aan de orde moeten komen. Het lijkt zo voor de hand liggend, maar een echt goed overleg voeren over het reilen en zeilen van het bedrijf is nog best ingewikkeld en behoeft een goede voorbereiding, want wat wil de ondernemingsraad nou eigenlijk weten en welke gegevens horen daar bij?

Welke gegevens zijn verplicht om te bespreken?

 • Financiële gegevens, ten minste tweemaal per jaar over werkzaamheden en verwachtingen. (WOR art. 31.a.1) Meerjarenplannen en de begroting (budget) (WOR art. 31a.7) horen hier bij.
 • Ten minste éénmaal per jaar personele gegevens, zoals: hoeveel medewerkers zijn er, welke verschillende groepen onderscheiden we, en welk sociale beleid is gevoerd? (WOR art. 31.b.1)
 • Verwachtingen over de ontwikkeling van de personeelsbezetting in het komende jaar, en het te voeren sociale beleid. (WOR art. 31.b.2)
 • Ten minste éénmaal per jaar algemene gegevens over het aantal uitzendkrachten en de te verwachten ontwikkelingen het komende jaar, als het gaat om uitzendkrachten. (WOR art. 31.b.3)
 • Ten minste eenmaal per jaar informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen, en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen. (WOR art. 31.d.)

De verplichte onderwerpen die besproken worden geven een eerste beeld van de algemene gang van zaken van de onderneming. Maar niet alleen deze onderwerpen zijn interessant. Voor een beter beeld zijn meer zaken van belang. De ondernemer moet ook vertellen welke besluiten er in voorbereiding zijn die vallen onder het advies- of instemmingsrecht en hoe de OR daarbij betrokken wordt. Die besluiten hebben ook een context. Bespreken van strategische plannen en de gevolgen die dat gaat hebben voor de organisatie en de medewerkers, op korte en langere termijn, levert die context. Benut het overleg ook om tijdig de zorg-, aandachts-, knel- en kritiekpunten van de OR mee te geven, zodat hij hiermee rekening kan houden bij de verdere voorbereiding van voorgenomen besluiten.

Een ondernemingsraad die samen met de bestuurder goed bespreekt hoe het de afgelopen tijd is gegaan, en stil staat bij de verwachtingen van de toekomst, wordt niet zo snel verrast met een advies- of instemmingsaanvraag. Er is immers al besproken wat er aan komt en hoe de OR betrokken wordt.

Tips voor een soepel overleg:

 • Zet de artikel 24 vergadering niet plompverloren op de agenda, maar bespreek het punt voor met de bestuurder: welke informatie is nodig, wanneer en door wie wordt dat geleverd en wat verwachten OR en bestuurder van dit gesprek?
 • Neem voldoende tijd. De algemene gang van zaken kan een onderdeel zijn van een reguliere vergadering, maar overweeg een wat meer speciale status. Afsluiten met een informele bijeenkomst (borrel, diner) is goed voor de verstandhouding.
 • Bereid je als OR goed voor. Maak bijvoorbeeld zelf een SWOT-analyse ter voorbereiding op het gesprek over de strategie en de toekomst en zorg ervoor dat de agenda ook herkenbaar is voor jullie, zodat het niet alleen een informatieve bijeenkomst wordt, maar er ook ruimte is voor een dialoog.
 • Probeer de vragen die je hebt in dienst te laten zijn van het brede beeld dat je wilt krijgen. Heb het niet over details in deze fase, maar probeer de (gevolgen van) de grote lijnen van het toekomstige beleid te begrijpen, de eigen rol in het besluitvormingsproces te borgen en een eigen visie te ontwikkelen. Nodig eventueel ook andere managers uit.
 • Als er een Raad van Commissarissen is of een Raad van Toezicht, dan is het verplicht dat er bij dit overleg ook een vertegenwoordiger aanwezig is. Houd goed contact met de RvC of RvT, dan wordt het een vanzelfsprekendheid dat er een vertegenwoordiger (actief) bij de vergadering betrokken is.
 • De SER heeft een modelovereenkomst om het artikel 24 overleg formeel vorm te geven op de website staan.

Wilt u meer informatie over goed voorbereid zijn op het artikel 24 overleg (en dus de toekomst), lees dan ons productblad ‘Agenda van de Toekomst’ eens door of bel voor nadere ondersteuning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl