Nieuwsarchief

Jaarcongres SOMz op 7 januari 2019, thema Medezeggenschap en Democratie

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) heeft als doel goed onderzoek te stimuleren op het terrein van de medezeggenschap. Ook wil SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar, en betekenis... lees meer

Symposium: De toekomst van de arbeidsverhoudingen

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) een symposium over de toekomst van de arbeidsverhoudingen. lees meer

Basis & Beleid op OR Live

16/08

Simone van Houten

10 oktober 2018 is Basis & Beleid weer aanwezig op OR Live, de grootste expo en workshopdag voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s. lees meer

Workshop Beoordeling reorganisatie

Veel ondernemingsraden krijgen te maken met een adviesaanvraag inzake een voorgenomen reorganisatie. Beoordeling van deze adviesaanvragen en een verantwoorde advisering daarover vereisen veel kennis van ondernemingsraden. Op maandag 25... lees meer

Workshop Fusies en overnames

Fusies en overnames zijn van alle tijden. Zowel in tijden van economische crisis als in periodes van economische groei hebben bedrijven en instellingen hiermee te maken. Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Basis & Beleid in de... lees meer

Jaarlijkse bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

Op woensdag 28 juni organiseert de NVA weer de jaarlijkse tussenevaluatie van het lopende cao-seizoen met de laatste trends en duidingen. Bijzonder is dat we deze keer de hoofdrolspelers hebben weten te strikken van de onlangs afgesloten... lees meer

Financiële Quick Scan

30/03

Loek Vis

Nieuwe cijfers, nieuwe lente?? Het is weer voorjaar. De periode dat de financiële cijfers van de pers rollen. Maar betekenen ze ook bloei, zoals de lente suggereert? Of is het die ene zwaluw die nog geen zomer maakt? Ook dit jaar... lees meer

Workshop beoordeling reorganisatie

Op donderdag 24 november 2016 organiseert Basis & Beleid een workshop over de beoordeling van voorgenomen reorganisaties en de advisering daarover. De workshop zal worden verzorgd door Loek Vis en Paul Melsen. lees meer

FNV-studiedag over OR en flex

Op donderdag 14 januari 2016 organiseert FNV Regio Zuidwest in Dordrecht een studiedag over flex, voor OR- en kaderleden uit alle sectoren. Evert Smit van Basis & Beleid zal ingaan op de economische argumenten voor en tegen flex en... lees meer

Verstoorde verhoudingen ontstoren

Onlangs voerde Basis & Beleid een oriënterend onderzoek uit bij een productiebedrijf dat al lange tijd kampte met problemen in de lees meer

Pilots: proeftuin voor veranderingen

Veel bedrijven zijn actief aan de slag gegaan met maatregelen om de productiviteit en inzetbaarheid van hun medewerkers te waarborgen en medewerkers te stimuleren om langer door te werken. Deze uitdaging wordt steeds groter omdat de... lees meer

Studiedag over flex

19/10

Nieuws

Op donderdag 26 november a.s. organiseert FNV Regio Oost een studiedag over flex, voor OR-leden en kaderleden uit alle sectoren. lees meer

Goede personeelsbezetting: randvoorwaarde voor DI-beleid?

De laatste tijd komt één fundamenteel aspect regelmatig naar voren in onze adviespraktijk: hoe staat het met de personeelsbezetting? Kun je aan de slag met het implementeren van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid als de bezetting... lees meer

Workshop fusies en overnames

Fusies en overnames zijn van alle tijden. Zowel in de huidige tijd van economische crisis als in periodes van economische groei hebben bedrijven en instellingen hiermee te maken. Op dinsdag 3 november 2015 organiseert Basis & Beleid... lees meer

Workshop beoordeling reorganisatie

Op maandag 11 januari 2016 organiseert Basis & Beleid een workshop over de beoordeling van voorgenomen reorganisaties en de advisering daarover. lees meer

Rondetafelgesprek over werkdruk

Werkdruk is een actueel thema: het is al jaren het grootste arbeidsrisico in Nederland en lijkt door de focus op productiviteit en het inzetten van flexkrachten alleen maar groter te worden. Basis & Beleid en a-advies willen... lees meer

PostNL bereid pakketbezorgers in dienst te nemen

“Zzp’er bij PostNL duikt onder het minimumloon” kopte de Volkskrant op 9 juni jl. Dat was de conclusie van een onderzoek naar de pakkettenmarkt dat door Basis & Beleid is uitgevoerd in opdracht van FNV Transport & Logistiek. Mede... lees meer

Behoud van de cao is gevecht waard

Aan veel cao-tafels zitten de onderhandelingen vast. Sterker, er zijn flink wat cao’s waar de cao al geruime tijd verlopen is, soms al jaren. Dat betekent dat de werknemers in de bedrijven en sectoren waarop deze cao’s van toepassing... lees meer

Pre-pack-constructie omstreden, maar het kan nog erger…

Als bedrijven failliet gaan staan niet alleen schuldeisers, maar ook en vooral werknemers met lege handen: direct in de WW en geen sociaal plan (en geen ‘transitievergoeding’). Soms is er sprake van een ‘doorstart’, waarbij de... lees meer

Ondernemingsraden en vakbondskaderleden bereiden zich voor op WWZ

De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli a.s. (deels al ingevoerd per 1 januari 2015) heeft zeer terecht de interesse gewekt van ondernemingsraden en vakbondskaderleden. In de eerste plaats zet het de strategie van het... lees meer

Maliebaanconferentie 'Beton'

Basis & Beleid heeft in opdracht van werkgeversorganisatie (BFBN) en de vakorganisaties (FNV en CNV Vakmensen) een onderzoek uitgevoerd in de betonproductenindustrie. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betrof een... lees meer

Maliebaanconferentie: Wet werk en zekerheid voor de or

Op dinsdag 7 april 2015 organiseert Basis & Beleid voor de derde keer een Maliebaanconferentie over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de nieuwe regels en wat deze kunnen betekenen voor de... lees meer

Een terug- en vooruitblik

Het afgelopen jaar stond bij ons vooral in het begin van het jaar nog in het teken van opdrachten voor ondernemingsraden in bedrijven die bezig waren te overleven en waar inkrimpingen niet langer konden uitblijven. Soms was dat in de... lees meer

Zes stellingen over arbeidsverhoudingen

Op 6 november 2014 organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) en de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) in het SER-gebouw in Den Haag een werkconferentie over lees meer

Duurzame inzetbaarheid: een individuele keuze?

Op 10 december 2014 organiseerde de FNV in Woerden een OR-dag ‘duurzame inzetbaarheid: een individuele keuze’. De dag startte met een welkom van Ton Heerts, voorzitter FNV. Daarna volgde een interessant betoog van Hans Siebers, fervent... lees meer

Medezeggenschap in beweging

Op 20 november vond er een OR-dag plaats op Landgoed De Zonneheuvel in Doorn. Thema was ‘Medezeggenschap in beweging, veranderende organisaties en de rol van de OR’. Er waren ongeveer 75 deelnemers, grotendeels uit organisaties in de... lees meer

Lunchbijeenkomsten FNV voor kader- en OR-leden

FNV Metaal vindt het belangrijk om goede contacten te onderhouden met kaderleden en ondernemingsraden. Om aan de behoefte van kennis-, en informatie-uitwisseling en netwerken te voldoen organiseert FNV Metaal regelmatig een aantal... lees meer

Themadag OR en geheimhouding

Op donderdag 29 januari 2015 organiseert FNV Metaal in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam een themadag over de OR en geheimhouding. Met bijdragen van Jan Meeder (bestuurder FNV Metaal), Hans Hubregste (FNV), Robbert van het Kaar... lees meer

Blog: Graag een positief advies

Mag ik een advies van u? Hoe had u het graag willen hebben? Snel en positief! Enige jaren terug werd een collega van mij geconfronteerd met een vraag van een Amerikaanse directeur van een Nederlands bedrijf: “Wat kost een positief... lees meer

Druk OR helpt: 76 banen behouden bij Philips Medical Systems

Nog te vaak heeft de OR het idee dat zijn advies er nauwelijks toe doet en dat de directie linksom of rechtsom toch overgaat tot uitvoering van het voorgenomen besluit. Dat het ook anders kan bewijst de ondernemingsraad van Philips... lees meer

Ondernemingsraad NRC Media claimt met succes benoemingsrecht voor lid RvC

Ondernemingsraden stappen niet snel naar de rechter om hun gelijk te krijgen. Zo af en toe is er toch een interessante gerechtelijke uitspraak zoals die over de Raad van Commissarissen (RvC) van NRC Media Holding. lees meer

Geen kernactiviteit meer: Uitzitten of snel wegwezen? De les van de sluiting van DSM Venlo

Grote concerns stellen met enige regelmaat vast of ze nog wel actief willen blijven in de markten waarop ze opereren. In een ‘strategic dialogue’ wordt vastgesteld of alle activiteiten nog wel passen bij wat het concern wil zijn. De... lees meer

Gratis pensioencheck voor ondernemingsraden

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe fiscale bepalingen voor pensioenregelingen met als meest in het oog springende wijziging dat de maximale opbouw moet worden verlaagd. Uitgangspunt is dat mensen langer werken en per jaar minder pensioen... lees meer

Basis & Beleid op congres Medezeggenschap in beweging

Op 20 november 2014 wordt het congres ‘Medezeggenschap in beweging’ gehouden, over veranderende organisaties en de rol van de or. Loek Vis en Evert Smit verzorgen een workshop over de Agenda van de toekomst, een beproefd model om in... lees meer

Transitievergoeding als nieuwe maatstaf

Als adviseur word ik regelmatig door ondernemingsraden ingeschakeld bij reorganisaties. Per 1 juli 2015 gaat de Wet werk en zekerheid in. Een mooie naam voor een wet die bij vele werknemers toch onbehagen oproept, zeker daar waar het... lees meer

Maliebaanconferentie: Wet werk en zekerheid voor de ondernemingsraad

Maandag 3 november organiseert Basis & Beleid een Maliebaanconferentie over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de nieuwe regels en wat deze kunnen betekenen voor de ondernemingsraad. lees meer

Studiedag Duurzame inzetbaarheid

Op 10 december 2014 organiseert de FNV een studiedag onder het motto Duurzaam inzetbaar, eigen zorg of samen verantwoordelijk? Antoinetta Eikenboom van Basis & Beleid zal hier een presentatie over het thema geven. lees meer

Vooruitzicht langer werken triggert medewerkers niet

Op internet is veel informatie te vinden over duurzame inzetbaarheid en passende interventies. En veel organisaties zijn actief aan de slag met het ontwikkelen dan wel invoeren van integraal beleid. Maar wat triggert medewerkers om... lees meer

Bijzondere kans voor bedrijven die werk willen maken van duurzame inzetbaarheid!

Vanaf oktober kunnen MKB bedrijven gebruik maken van een laagdrempelige Europese subsidie, gericht op het langer en productief aan het werk te houden van medewerkers. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van kwaliteiten voor de... lees meer

Heropening NedCar mede door inzet OR

Donderdag 17 juli 2014 heropende koning Willem Alexander autofabriek NedCar in Born. Een wonderbaarlijke wederopstanding, omdat een paar jaar geleden niemand meer een cent gaf voor de toekomst van het bedrijf. Wat in de algehele jubel... lees meer

Workshop voor de OR: Strategische personeelsplanning

De Maliebaanbijeenkomst Strategische personeelsplanning van 23 juni jl. was een succes met veel aanmeldingen. Daarom in de herhaling! Op 8 september 2014 geven onze adviseurs Mariska Stuivenberg en Jet Thole weer een workshop. lees meer

OR behoudt 76 banen bij Philips

Onze adviseur Paul Melsen werd gevraagd om de ondernemingsraad van Philips in Best te begeleiden in een adviestraject. Op aandringen van de ondernemingsraad heeft Philips Healthcare een reorganisatie in Best teruggedraaid. Een mooi... lees meer

Nieuw ontslagrecht vergroot belang van een kritische OR

In juni 2014 stemt de Eerste Kamer over de Wet werk en zekerheid. Deze wet zorgt de komende jaren voor een aantal belangrijke wijzigingen in de werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en rechten van flexwerkers. De wijzigingen in WW en... lees meer

Graag binnen twee weken advies - unfaire tijdsdruk op de OR

Vaak zien we in adviesaanvragen het dringend verzoek aan de ondernemingsraad om binnen korte tijd te adviseren. Niet zelden maken we mee dat er termijnen van één of twee weken worden aangegeven, ook bij ingrijpende reorganisaties met... lees meer

Misbruik geheimhoudingsplicht holt medezeggenschap uit

De bestuurder kan de OR geheimhoudingsplicht opleggen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat wordt aangegeven voor wie de informatie geheim dient te blijven, welke informatie het betreft en voor welke periode. Geheimhouding... lees meer

‘Zwaluwstaarten’ van OR-advies en onderhandelingen sociaal plan

Bij reorganisaties is er in de praktijk een taakverdeling ontstaan tussen OR en vakbond. De ondernemingsraad spreekt zich in zijn advies uit over nut en noodzaak van het plan. De OR heeft de meeste kennis van zaken van het bedrijf en de... lees meer

Workshop Fusies & Overnames voor de OR

Op maandag 2 juni 2014 vond de workshop Fusies en Overnames plaats. De elf deelnemers waren OR-leden en een ambtelijk secretaris afkomstig van uiteenlopende organisaties: uit de financiële dienstverlening, de zorg, woningcorporaties en... lees meer

Blog: De comeback van Karl Marx

Karl Marx is lang verguisd, zeker sinds de val van de muur in 1989. Het communisme had immers definitief gefaald en er was volgens de Amerikaanse politicoloog Fukuyama sprake van ‘het einde van de geschiedenis’. Het was dan ook wel even... lees meer

Maliebaanbijeenkomst Strategische personeelsplanning

Op 23 juni 2014 geven onze adviseurs Mariska Stuivenberg en Jet Thole een workshop strategische personeelsplanning. lees meer

Maliebaanbijeenkomst Fusies en overnames en de rol van de OR

Fusies en overnames zijn van alle tijden. Zowel in tijden van economische crisis als in periodes van economische groei hebben bedrijven en instellingen hiermee te maken. Basis & Beleid organiseert op 2 juni 2014 op de Maliebaan in... lees meer

Actueel nieuws