25 jaar Basis & Beleid

17/11/2016 - door Frank Hendriks

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan ondernemingsraden. Sinds die tijd adviseren wij ondernemingsraden over hoe zij invloed kunnen hebben bij reorganisaties, fusies, verkoop van hun onderneming of juist overname van een andere onderneming. We leverden een second opinion over nut en noodzaak van maatregelen en ontwikkelden soms alternatieven met minder ingrijpende sociale gevolgen. We beoordeelden de kansen, maar ook de risico’s van overnames (bijvoorbeeld als een onderneming werd gekocht door private equity en de schuldenlast toenam).

Daarnaast hebben we vele ondernemingsraden bijgestaan bij hun taken op het gebied van arbeidsvoorwaarden: taken die in de cao gedelegeerd zijn en taken waarbij de ondernemingsraad gebruik kan maken van zijn instemmingsrecht zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdenregelingen en het beloningsbeleid.

Na 25 jaar krijgen ondernemingsraden invloed vaak niet cadeau, zeker niet bij ondernemingen die deel uitmaken van een internationale onderneming. Terwijl de invloed van aandeelhouders op het beleid van ondernemingen is toegenomen, is de invloed van werknemers nog steeds niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van SBI Formaat blijkt dat 60% van de ondernemingsraden in 2015 minstens één keer ten onrechte geen adviesaanvraag heeft gehad. En als er wel een adviesaanvraag komt, moeten ondernemingsraden vaak snel akkoord gaan met een besluit dat in directiekamers maanden is voorbereid. Directies die advies van ondernemingsraden zien als noodzakelijk kwaad zijn nog altijd geen uitzondering.

Maar in veel ondernemingen hebben ondernemingsraden wel een positie verworven. Het betrekken van de ondernemingsraad gebeurt niet meer alleen omdat het moet maar ook omdat het kan en omdat het nuttig is gebleken. Die ondernemingsraden worden niet alleen betrokken om te helpen de brand te blussen, maar ook om toekomstige branden te voorkomen. Ze werken samen aan een agenda van de toekomst, zonder verschillende belangen te verbloemen, op zoek naar gezamenlijke belangen.

Onze activiteiten zijn mee veranderd. Hoewel het ondersteunen van ondernemingsraden bij acute problemen nooit is verdwenen is daarnaast ook aandacht ontstaan voor de vraag hoe ondernemingen en werknemers beter bestand kunnen zijn tegen economische tegenwind: meer wendbare organisaties en beter inzetbare, mobiele medewerkers. Die advisering speelt zich niet alleen af binnen bedrijven, maar ook vaak sectorbreed, in opdracht van sociale partners zoals advies over flexibilisering of vernieuwing in de cao.

De vergrijzing van de beroepsbevolking stelt zowel ondernemingen als werknemers  voor een uitdaging: hoe kan het werk georganiseerd worden op een manier dat werknemers op een gezonde manier langer door kunnen werken. Basis & Beleid adviseert in vele ondernemingen en bedrijfstakken hoe de kansen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen worden vergroot.

Het werkterrein verschuift, niet alleen wat betreft onderwerp en opdrachtgevers, maar ook wat betreft sectoren. Begonnen in de industrie en metaal, is het werkterrein de afgelopen 25 jaar uitgebreid naar veel andere sectoren, ieder met hun eigen karakteristieke arbeidsverhoudingen en problemen.

Maar bij alle verschuivingen is kenmerkend gebleven voor ons bureau dat wij gevoel hebben voor de arbeidsverhoudingen waarbinnen oplossingen moeten worden gezocht voor problemen op korte of langere termijn. Ons vermogen om te gaan met verschillende belangen en te zoeken naar gemeenschappelijke belangen van de verschillende spelers binnen die arbeidsverhoudingen is aanleiding geweest voor meerdere opdrachten om ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’ binnen organisaties te onderzoeken, te analyseren en aanbevelingen te doen om die verhoudingen te verbeteren.

Elders in de nieuwsbrief is de vraag aan de orde of het poldermodel nog leeft (en dus ook de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de polder in het bedrijf). Misschien wordt onze visie daarop vertekend omdat onze opdrachtgevers (ondernemingsraden, vakbonden, sociale partners) nog wel in de positie zijn om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Maar onze visie is dat er geen oplossingen tot stand komen als evenwicht in de afweging van belangen van alle partijen ontbreekt en dat de invloed van werknemers daarbij nodig is. Vanuit die visie hopen wij onze opdrachtgevers nog vele jaren van dienst te kunnen zijn. 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl