Nieuws

Het generatiepact

05/06

Reinier Hoogendorp

Het generatiepact is een onderwerp dat in veel cao-onderhandelingen op tafel ligt en in veel cao’s zijn er nu al afspraken over gemaakt. Soms wordt het een generatiepact genoemd, soms een vitaliteitsregeling of een regeling... lees meer

Welkom Angélique en Wilfred

04/06

Frank Hendriks

Vanaf 1 mei 2019 is ons team uitgebreid met twee nieuwe adviseurs Angélique van de Velde en Wilfred Jonkhout. Angélique heeft veel ervaring met advisering en coaching, organisatieontwikkeling, fusies en overnames, HRM-beleid,... lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020

De eerste kamer ging op 29 mei in grote lijnen akkoord met de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de tweede keer in 5 jaar gaan de regels voor de arbeidsmarkt op de schop. Het is nog maar 5 jaar geleden dat de Wet werk en zekerheid (WWZ)... lees meer

Lean management en de rol van de OR

De laatste jaren wordt er in steeds meer organisaties gewerkt met Lean management of Lean Six Sigma voor de verbetering van productie- en werkprocessen. Stroomlijning van de organisatie met behulp van deze methodiek kan enthousiasme... lees meer

Intertoys: Een faillissement als verdienmodel?

In Amerika is één of meer faillissementen op je conto bijna een aanbeveling. Wie nooit failliet is geweest, heeft nooit risico genomen, en risicomijdend gedrag hoort niet bij een goede ondernemer, aldus de Angelsaksische filosofie. In... lees meer

Werkdruk

13/03

Reinier Hoogendorp

Werk druk is “hot”. Om werkdruk goed te begrijpen nemen we in dit artikel de werkdruk van een operator onder de loep, in combinatie met het ‘Job Demands Resource model’. Niet alleen wij besteden aandacht aan werkdruk. lees meer

Läther BV: hoe verder na einde bedrijfstak-cao?

Läther BV ontwerpt, verkoopt en produceert als een van de weinige bedrijven in Nederland leren handtassen. Er werken ongeveer 35 mensen. Tot 1 juli 2016 was de cao voor de Schoen- en Lederwarenindustrie van toepassing. Deze is met ingang... lees meer

ZZP-platforms zoals Uber en Deliveroo bedreigen sociale zekerheid

Nederland is Europees kampioen flexwerken, zo concludeerde de Volkskrant op 14 februari jl. op basis van de recente Flexbarometer van CBS en NIPO. Van alle werkenden is nu een derde flexwerker: werknemers met een flexibel contract of... lees meer

Vraag ESF-subsidie aan

08/03

Reinier Hoogendorp

Vraag tussen 8 en 12 april ESF subsidie aan voor uw duurzame inzetbaarheidsprojecten! Langer doorwerken, in goede gezondheid en in een wereld waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen: dat is een van de... lees meer

Een terugblik op 2018

18/12

Reinier Hoogendorp

Het afgelopen jaar hebben we weer veel leuke projecten mogen uitvoeren voor sociale partners (vakbonden en werkgevers), en vooral over werkdruk en duurzame inzetbaarheid (DI). In dit artikel blikken we terug op enkele bijzondere momenten... lees meer

Is er sprake van een stakingsgolf?

Dagelijks horen en lezen we berichten over stakingsacties. Op 28 september legden piloten en cabinepersoneel van Ryanair in zes EU-landen, waaronder Nederland, het werk voor 24 uur neer. Vakorganisaties CNV en FNV organiseren al maanden... lees meer

OR-werk binnen de zorg: ingewikkeld, maar uitdagend.

De Zorgsector is in beweging als gevolg van de druk op tarieven, de schaalvergroting, de ingewikkelde samenhang tussen toenemende marktwerking en regelgeving, de dubbele vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt et cetera. Het zijn... lees meer

COR Eneco wint zaak bij de Ondernemingskamer

Bij Eneco rommelt het al een lange tijd. Er is een strijd gaande over de privatisering van de onderneming. De huidige aandeelhouders zijn 53 gemeenten, die willen verkopen. De centrale ondernemingsraad (COR) speelt een belangrijke rol in... lees meer

De rol van de OR in de aanpak van werkdruk

26/09

Caroline van Wessem

Eerder schreven wij al over werkdruk en de factoren die hier invloed op hebben. Maar wat als een directie de werkdruk niet herkent, niet serieus neemt of simpelweg stelt dat er toch geen budget is om meer mensen aan te nemen? In dit... lees meer

Uniface

26/09

Nieuws

In 2017 heeft de Ondernemingskamer (OK) een voor de medezeggenschapspraktijk belangrijke uitspraak gedaan in de zogenaamde Uniface-beschikking, waarmee de Nederlandse ondernemingsraad succesvol een voorgenomen overname door een... lees meer

Reorganisatie en sluiting: samenwerking tussen OR en vakbond in de praktijk.

Er zijn veel factoren die meespelen bij de samenwerking tussen OR en vakbond als het gaat om reorganisaties en sluitingen. In het ideale geval trekken vakbond en OR gezamenlijk op, om zowel de gevolgen voor de vertrekkende medewerkers... lees meer

Duurzame inzetbaarheid:cao of OR-tafel?

13/06

Caroline van Wessem

In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: bijvoorbeeld door studieafspraken op te nemen of door arbeidsvoorwaardelijke regelingen af te spreken, die bijdragen aan “fit over de finish”. Bij een ondernemings-cao... lees meer

Waarom de vakbonden in België en de Scandinavische landen wél veel leden hebben

De vakbondsorganisatiegraad in Nederland daalt voortdurend. Begin jaren ’70 was nog één op de drie werknemers lid van een vakorganisatie, in 2015 was dat nog maar één op de zes. Deze trend doet zich voor in vrijwel alle westerse landen.... lees meer

Wat is de rol van de OR bij introductie van de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met inwerkingtreding van de AVG is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De ondernemingsraad wordt in de AVG niet genoemd, maar de OR kan... lees meer

Baas boven baas

22/03

Frank Hendriks

Wie zich onlangs druk maakte over het bericht dat het inkomen van de ING directeur zou toenemen van € 2 naar € 3 miljoen per jaar heeft misschien in die commotie gemist dat supermarktketen Jumbo aan de eigenaar (vader van Eerd en 3... lees meer

Artikel 24 overleg?!

21/03

Simone van Houten

De jaarcijfers beginnen binnen te druppelen, waarschijnlijk nog niet definitief, maar het beeld begint zich wel te vormen. Hoe is het afgelopen jaar afgesloten? Zijn de verwachtingen uitgekomen en wat zeggen de cijfers over de komende... lees meer

Waarom zijn werkdruk en stress op het werk zo’n veelkoppig monster?

Stress op het werk is al een aantal jaar beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. 36% van het wer gerelateerde ziekteverzuim... lees meer

Zeggenschap achtervolgt Medezeggenschap

Reorganisaties volgen elkaar in steeds rapper tempo op. Eigenlijk kunnen we bij veel organisaties beter spreken over permanente organisatieontwikkelingen. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar een hogere efficiencygraad, mede... lees meer

Symposium ‘50 jaar arbeidsverhoudingen, een terugblik om vooruit te kijken’

Naar aanleiding van zijn 50 jarig bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) een jubileumsymposium, op woensdagmiddag 18 april a.s. in De Burcht in Amsterdam. Thema: 50 jaar arbeidsverhoudingen, ‘een... lees meer

COR Tata Steel wijst Indiase eigenaar op Nederlandse WOR

De COR van Tata Steel Nederland schreef begin oktober een brandbrief aan het Indiase hoofdkantoor in Mumbai. Daarin wijst de raad op de rechten die de Nederlandse personeelsvertegenwoordigers hebben, en dringt hij er met klem op aan snel... lees meer

Duurzame inzetbaarheid voor Piet

11/12

Reinier Hoogendorp

Duurzame Inzetbaarheid is niet ‘sexy’ maar het is wel een ‘trending topic’. Dat bleek tijdens OR-live waar we de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid: wat is het, wat zijn de trends en wat doen anderen?’ gaven. De rij was vele malen groter... lees meer

AIAS en Basis & Beleid brengen vernieuwing medezeggenschap in kaart.

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van Amsterdam en Basis & Beleid voeren in opdracht van het Instituut GAK een onderzoek uit naar recente projecten voor vernieuwing van de medezeggenschap. lees meer

De relatie van de OR met zijn achterban

08/12

Caroline van Wessem

Is de ondernemingsraad bij de collega’s in beeld? Over de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders is al veel geschreven en gezegd. Daardoor wordt soms vergeten dat de ondernemingsraad nóg een belangrijke relatie te onderhouden... lees meer

(Hulp bij) Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid: nieuw tijdvak ESF-regeling voor regio’s en sectoren

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op en dus werken werknemers tot op steeds hogere leeftijd door. Een gemiddelde leeftijd in een organisatie van 50 jaar of meer is allang geen uitzondering meer. Daarnaast volgen (technologische)... lees meer

Geen uitzicht zonder inzicht

Onlangs was er bij Basis & Beleid weer een bijeenkomst voor OR-leden, gericht op het vergroten van het inzicht in de financiële cijfers. Als het goed is krijgt de OR deze cijfers periodiek onder ogen. De aanpak was vraaggericht: geen... lees meer

WGA hiaatverzekeringen en het instemmingsrecht van de OR.

Menig werkgever heeft voor zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering afgesloten: een verzekering die een aanvulling uitkeert op het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer als deze een WGA-vervolguitkering ontvangt. WGA staat voor... lees meer

Kantonrechter stelt ontslagen OR-voorzitter FNsteel in het gelijk

Op 7 juli jl. deed rechtbank Rotterdam uitspraak in de procedure die Marcel Meijwaard had aangespannen tegen zijn werkgever FNsteel inzake zijn ontslag. De kantonrechter stelde Meijwaard volledig in het gelijk en veroordeelde FNsteel om... lees meer

Ongewenste overnames

14/06

Nieuws

Beursfondsen als KPN, PostNL en zeer recentelijk Unilever en AkzoNobel (PPG heeft uiteindelijk de overname niet doorgezet) werden belaagd door buitenlandse (ongewenste) overnamepartijen. Deze overnames zijn lang niet altijd in het belang... lees meer

Is duurzame inzetbaarheid wel duurzaam?

13/06

Reinier Hoogendorp

Misschien kennen jullie de voorgangers van duurzame inzetbaarheid nog wel. Employability, leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebewust persoonsbeleid of gewoon goed personeelsbeleid. Stuk voor stuk relevante thema’s, goede... lees meer

De Kosten-Baten tool Duurzame Inzetbaarheid

Basis & Beleid helpt organisaties en sociale partners met het vorm en inhoud geven aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld wordt: wat levert duurzame inzetbaarheid financieel eigenlijk op? lees meer

Keizer: een Management Buy Out in de overtreffende trap.

Een dezer dagen doet de integriteitscommissie van de VVD een uitspraak over de vraag of Henry Keizer ethisch handelde toen hij de crematoria kocht van de ideële crematievereniging 'De Facultatieve'. Follow the Money (FTM) had... lees meer

Vernieuwing van het pensioencontract: wel of geen uitkeringstoezegging.

Veel werknemers hebben in hun pensioenregeling een middelloontoezegging van de werkgever. Deze toezegging komt sterk onder druk te staan bij een eventuele expiratie van het pensioencontract bij de pensioenuitvoerder. Is dat nodig en zijn... lees meer

Code Duurzame inzetbaarheid voor Sociale Partners: dialoog aan de onderhandelingstafel?

Langer doorwerken dan 65 is vaak heel goed mogelijk. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer hier hele praktische afspraken over maken en daar met elkaar daadwerkelijk over in gesprek gaan. Met de lancering van de Code Duurzame... lees meer

Vrijwillige vertrekregeling geen 'regeling vervroegd uittreden'

De overheid wil dat werknemers tot hun pensioendatum door blijven werken en heeft de belastingvoordelen voor VUT- en prepensioenregeling afgeschaft. Als de Belastingdienst een ontslagregeling aanmerkt als een “Regeling Vervroegd... lees meer

De OR die een sociaal plan krijgt voorgelegd

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat de OR een adviesaanvraag over een reorganisatie krijgt, vergezeld met een voorstel voor een sociaal plan. Gebruikelijk was dat de OR om advies werd gevraagd over de reorganisatie, en dat de... lees meer

Medezeggenschap en toezichthouders

22/12

Simone van Houten

Op 14 december is het congres geweest van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Er is een vernieuwde Corporate Governance Code waarin aandacht is voor de rol van medezeggenschap bij goed ondernemingsbestuur in beursgenoteerde... lees meer

Op het verkeerde been met een goed “ogend“ kengetal

Ondernemingsraden worden soms geconfronteerd met adviesaanvragen voor reorganisaties, waarbij als onderbouwing wordt aangedragen dat de uitkomst van een financieel kengetal niet voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders of lager... lees meer

Nieuwe uitvoeringsregels UWV kunnen OR helpen

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), op 1 juli 2015, moeten alle ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen aan het UWV worden voorgelegd. Voor de toepassing van deze wet heeft het UWV in juli 2016 nieuwe... lees meer

Kwaliteit van medezeggenschap, een onderzoek naar scholing

Ondernemingsraden en hun leden hebben het niet makkelijk. De collega’s verwachten, vooral ten tijde van crisis, veel deskundigheid en invloed van de OR. De bestuurder heeft ook zo zijn verwachtingen over de bijdrage van de OR, met name... lees meer

"Co-creatie" traject bij Cao gemeenten

Bij het overleg over de cao voor de gemeenteambtenaren was afgesproken om een drietal thema’s te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit. Het afgelopen half jaar is dit inhoud gegeven met het project ‘Samen naar een nieuwe cao’. lees meer

25 jaar Basis & Beleid

17/11

Frank Hendriks

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan... lees meer

Naar medezeggenschap die er écht toe doet!?

Als je er om vraagt streven bijna alle OR’s een proactieve rol na: eerder bij besluitvorming betrokken worden, eerder geïnformeerd worden, geen onnodige tijdsdruk. Tegelijkertijd hebben OR’s moeite om zelf initiatieven te ontplooien: “we... lees meer

Leeft het poldermodel nog?

16/11

Evert Smit

Dat is de vraag die een aantal auteurs zich stelt in de bundel ‘Nog steeds een mirakel?’, die onder redactie van Maarten Keune is verschenen. De auteurs reflecteren op het 20 jaar geleden verschenen boek ‘A Dutch Miracle’ van Visser... lees meer

Verstoorde arbeidsverhoudingen

16/11

Simone van Houten

Angstcultuur in de organisatie, wat nu? In de media horen we steeds vaker verhalen van organisaties waar een angstcultuur heerst: ‘Werknemers klagen over angstcultuur bij IKEA’ (Nu.nl) of: ‘Angstcultuur binnen OM Limburg’ (www.1limburg)... lees meer

Onderzoek naar de stand van medezeggenschap

In december 2015 en januari 2016 hebben ruim 400 leden van ondernemingsraden en centrale ondernemingsraden een online vragenlijst (de SBI Formaat MonitOR) ingevuld over het medezeggenschapswerk dat ze doen. Simone van Houten (inmiddels... lees meer

Nieuwsarchief