Strategische personeelsplanning

Organisaties hebben te maken met schommelingen in werkaanbod en ontwikkelingen in producten en dienstverlening. Daar wil je als bedrijf vlot op kunnen inspelen, en komen vragen op als:

  • Hoe zorg je ervoor dat je daar de juiste mensen voor hebt, nu en in de toekomst?
  • Welke kennis, vaardigheden en gedrag hebben organisaties nodig?
  • Hoe ziet een optimale bezetting eruit?
  • Wat mist de organisatie nu en in de toekomst?

Ondernemingsraden zoeken een antwoord op deze vragen. Strategische personeelsplanning kan hierop een antwoord bieden. Strategische personeelsplanning is de juiste afstemming kiezen tussen de strategische koers van de organisatie en de optimale inzet van mensen, nu én in de toekomst. Strategische personeelsplanning draagt bij aan het beter presteren van organisaties, team of afdelingsdoelen door:

  • behoud van kwaliteit en productiviteit;
  • soepel kunnen omgaan met ontwikkelingen in het bedrijf, sector of arbeidsmarkt.

De rol van de ondernemingsraad

Betrokkenheid van de ondernemingsraad is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van strategische personeelsplanning. Als de ondernemingsraad meedenkt over strategische personeelsplanning leidt dit tot een betere besluitvorming en breedgedragen oplossingen.

Onze aanpak

Basis & Beleid helpt ondernemingsraden die meer grip willen krijgen op strategische personeelsplanning in hun organisatie. Inzicht in strategische personeelsplanning biedt ondernemingsraden de mogelijkheid en te anticiperen op advies- en instemmingsaanvragen. Hierdoor komt de OR goed voorbereid aan tafel om mee te praten en invloed uit te oefenen.

Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische insteek met oog voor zowel de organisatie- als de werknemersbelangen. Stapsgewijs worden knelpunten op het gebied van personele bezetting inzichtelijk gemaakt. Op basis van een gezamenlijke analyse zoekt de ondernemingsraad naar passende oplossingen. Deze oplossingen kunnen op verschillende terreinen liggen zoals werving, opleidingsbeleid, flexibiliteit en gezondheid.

Meer weten? Neem dan contact op met ons secretariaat.