Productiviteit en sociale innovatie

De focus van ondernemingen op productiviteit is hoog en is de laatste jaren alleen maar toegenomen. De praktijk leert dat er snel gekeken wordt naar arbeidskosten, terwijl productiviteit ook grote invloed heeft op bijvoorbeeld de werkdruk. Productiviteit heeft direct impact op medewerkers en arbeidsverhoudingen. Er kunnen lastige discussies tussen sociale partners ontstaan. Sociale innovatie kan op zo’n moment op een andere manier bijdragen aan de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven en organisaties. Van belang is te kijken wat sociale innovatie echt inhoudt, want het is meer dan alleen productiviteit en kosten. De inbreng en de belangen van medewerkers vormen expliciet onderdeel van de aanpak van Basis & Beleid.

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie omvat vier elementen:

  • flexibel organiseren;
  • dynamisch managen;
  • slimmer werken;
  • co-creatie.

Deze vier elementen vergroten het concurrentievermogen, de productiviteit, de technologische kennisbasis en het innovatief vermogen van een bedrijf. Sociale innovatie draagt niet alleen bij aan financiële doelen van een organisatie maar vergroot de tevredenheid van medewerkers. Tevreden en betrokken medewerkers leiden tot hogere klanttevredenheid, veiligheid en productiviteit.

Basis & Beleid sparringpartner voor sociale innovatie

Basis & Beleid helpt sociale partners om invulling te geven aan sociale innovatie in een sector of bedrijf. Wij betrekken partijen actief in meerdere fasen van het ontwikkelingsproces, vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Wij faciliteren een platform waar dialoog ontstaat en ideeën ontwikkeld worden.

Voorbeelden van sociale innovatie:

  • zelfsturende teams en zelfstandigheid van medewerkers;
  • optimalisering van werkprocessen en roosters;
  • faciliteren van co-besluitvorming en inspraak;
  • creëren van een klimaat voor open en goede communicatie;
  • beter benutten van talenten en competenties van medewerkers.

Meer weten? Neem dan contact op met ons secretariaat.